Hogyan keressek magamnak domain nevet

Hogyan keressek magamnak domain nevet, ami szabad is 2022

Hogyan keressek magamnak domain nevet a lehető leggyorsabban, hiszen az idő pénz. Ez a régi mondás egyre nagyobb értelmet nyer manapság, a sietség, a kapkodás, a felgyorsult tempó jellemzi a huszonegyedik századi ember életét. Ennek az őrült sebességnek a gyors szükségletkielégítés is része, nem véletlen tehát, hogy a mai vállalatoknak is fel kellett készülniük erre a helyzetre. Vagyis ma már nem csak a versenytársakkal, hanem az idővel is harcolniuk kell, amire a legmegfelelőbb megoldás az online térben való megjelenés. A vevők ugyanis napjainkban az általuk megvásárolni kívánt termékeket és szolgáltatásokat kényelmesen, online versenyeztetik meg, ellenőrzik le és rendelik meg.

klassztarhely1

Mindehhez nem kell más, mint egy böngésző, valamint egy keresőmotor, aminek általában az első oldalon szereplő találatai közül kerül ki az a cég, ahova a megrendelés érkezni fog a fogyasztótól. Vagyis az nyer, aki a találati rangsorban elöl szerepel, melyhez megfelelő termékekre és szolgáltatásokra egy jól felépített honlapra, és erős keresőoptimalizálásra van szükség. A honlap elkészítéséhez pedig elengedhetetlen a tárhely és a domain név. A tárhely az a webterület, ahová a honlap feltöltésre kerül, a domain név pedig az az internetes azonosító, mely rámutat adott honlapra.

Hogyan keressek magamnak domain nevet?

Fogalmazhatunk úgy is, hogy ez az a www-vel kezdődő, és két, három, vagy négybetűvel végződő webcím, melyet a böngésző keresőjébe írnak a látogatók annak érdekében, hogy rátaláljanak az általuk keresett weboldalra. Mivel egy egyedi azonosítóról van szó, a kiválasztása cseppet sem könnyű, ugyanis a huszonegyedik században a már használatban lévő domainek -amúgy is nagy – száma egyre csak nő, ami egyenesen arányos azzal, hogy egyre nehezebb szabad webcímet találni. (Aminek egyébként az is lehet az oka, hogy az emberek hasonlóan vélekednek bizonyos dolgokról: ebben az esetben például azonos nevek beregisztráltatásán gondolkodnak). Amennyiben a megfelelő idő-, és energiaráfordítást követően megszületik a döntés az internetes azonosítóról, nincs más hátra, mint a szabad domain név kereső használata.

Ez tulajdonképpen egy olyan teszter, mely a megjelölt webcím foglaltsági állapotát hivatott vizsgálni. Ez az ellenőrző rendszer mind a hivatalos nyilvántartó, mind a választott regisztrátor (aki a nyilvántartó által ilyen címen felhatalmazott szerv) honlapján elérhető, használata pedig teljesen egyértelmű. A teszter használója ugyanis egyszerűen csak be kell, hogy gépelje az áhított webcímet a szabad domain név kereső arra alkalmas mezőjébe, majd pár másodpercet várnia kell az eredményre. Előfordul, hogy humán ellenőrző mezőt is ki kell tölteni a használónak a teszter elindításához, ami abból áll, hogy a képernyőn megjelenő karakterhalmazt be kell másolni a megfelelő mezőbe, majd a nem vagyok robot kiikszelésével indítható is a keresőfolyamat. Ahogy a humán ellenőrző alkalmazása, úgy a domain keresés is különböző minden regisztrátornál.

Hogyan keressek magamnak domain nevet?

Van olyan szabad domain név kereső, mely végződéssel együtt végzi el az áhított webcím tesztelését (a mező kitöltésekor ugyanis szerepeltetni kell a választott végződést is), de van olyan ellenőrző is, mely végződés nélküli tesztelést végez. Első esetben az aldomain, és a névhez eredetileg választott végződés együttes eredményét kapja a teszthasználó (így nem kell végigböngésznie az összes lehetőséget). Ha az ellenőrző piros jelzést a megadott komplex domainre, azaz, ha foglalt a kívánt internetes azonosító, a rendszer az aldomainhez kapcsolható összes szabad végződését felsorolja, mely közül kiválaszthatja a leendő tulaj a számára legmegfelelőbbet. Második esetben pedig, ha elég csak az aldomaint végződés nélkül szerepeltetni a szabad domain név kereső használatakor, eredményképpen minden egyes, adott névhez tartozó, bejegyeztethető végződés megjelenik.

A foglaltsági ellenőrzés elvégzéséig persze sok feladatot kell elvégeznie a potenciális felhasználójának. Például – elsőként – meg kell kreálnia az ideális webcímet, ami kifejezetten nagy idő-, és munkabefektetést igényel. Ennek oka egyrészt a már használatban lévő domainek sokszínűsége, másrészt a névválasztásra irányuló ötlet megszületésének időigényessége – hiszen a legtöbb esetben a legoptimálisabb domain kiötlése nem megy egyik pillanatról a másikra. Már csak azért sem, mert ez egy hosszú távra szóló döntés, hiszen adott webcím fogja képviseli a honlapot. Ennek érdekében pedig fontos, hogy elegendő időt szánjon a felhasználó arra, hogy a bejegyzendő név egyedi, különleges, és a vállalathoz illő legyen.

A testhezállóság az egyik legkardinálisabb kérdés az internetes azonosító megkreálásakor, ugyanis a sajátosság és jellegzetesség sokkal megjegyezhetőbbé teszi a vállalatot, illetve annak webcímét, mint például a SEO alapú domainvadászat.

Hogyan keressek magamnak domain nevet?

Sok esetben az internetes azonosító tulajának, illetve használójának nevét, valamint tevékenységi körét használják fel a névválasztásnál, mivel ezek behatárolják adott vállalatot. Ezen felül egyre gyakoribb a cég földrajzi elhelyezkedésének a megjelölése is a domain névben. Ez egyébként nemcsak, hogy még megjegyezhetőbbé teszi a céget, a keresőmotorok is jobb helyet adnak az ilyen webcímeknek a rangsorban az aktuális földrajzi régióban történő keresésekkor.

Adott cég földrajzi piacainak megjelöléséhez alkalmazhatók a különböző végződések is, hiszen például a hazai oldalak .hu, a nemzetközi weblapok pedig .com végződéseket kapnak.
Természetesen a különféle végződések nem kizárólag a vállalat helyének, vagy megcélzott piacának meghatározásához használhatók, alkalmazhatók a cég formájának, profiljának bemutatására is. Így a kereskedelmi cégek .com, a szervezetek .org, az információs weblapok .info végződéseket kapnak a leggyakrabban.

A szabad domain név kereső alkalmazása ezáltal jóval könnyebb, mivel a használók – a végződések tartalmának ismerete mellett – egyszerűbben választhatják ki, milyen végződéssel rendelkező internetes azonosítóknak szeretnének utánajárni, vagy melyik domain lehet a legoptimálisabb számukra.

Persze a legalaposabb, legvégiggondoltabb webcímválasztásnál is megtörténhet, hogy az áhított, nagy idő-, és energiaráfordítással kreált internetes azonosító nem jegyeztethető be valamilyen oknál fogva. A regisztráció elutasítása ugyanis nem csak a domain foglalt állapota miatt lehetséges, akkor is piros jelzést ad a rendszer az internetes azonosító továbbhaladásához, ha az valami miatt problémás. Ez a probléma lehet akár szintaktikai, akár jogi hiba is (amit egyébként a rendszer közöl a felhasználóval).

Hogyan keressek magamnak domain nevet?

A szintaktikai probléma a domain alaki felépítésében lévő hibát jelenti, azaz azt jelzi, hogy nem úgy került megkreálásra a webcím, ahogy az elő van írva. A domain regisztrációs szabályzat ugyanis tételesen felsorolja, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie a webcímnek ahhoz, hogy az bejegyzésre kerülhessen. Ellenkező esetben ugyanis – a fent említettek szerint – a szabad domain név kereső tilos jelzést ad adott internetes azonosítónak.

Tehát ha valaki domain nevet szeretne kreálni magának, akkor előtte érdemes átböngésznie a követelményrendszert, hiszen jobb a brainstorming előtt tudni a szabályokat, mint egy már meglévő – mellesleg nehezen kitalált – elutasított domain helyett egy újat kiötletelni.

Fontos szabály például, hogy a domain nem lehet kevesebb kettő, de nem lehet több negyven karakternél. Ennek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a legjobb, ha az azonosító az öt és a tíz karaktertartományban van (ez ugyanis még nem túl hosszú ahhoz, hogy a látogatók ne tudnák azt megjegyezni). Persze nem csak a karakterszámra kell figyelni, azok típusa és elhelyezkedése is feltételekhez kötött. Ugyanis csak a latin ábécé ékezet nélküli betűit, a magyar ábécé ékezetes betűit, a nulla és kilenc közötti számokat, valamint a kötőjel karaktert lehet szerepeltetni a domain névben. Utóbbinál kitétel, hogy kettő nem állhat egymás mellett, illetve az is követelmény, hogy a webcím első és utolsó karaktere csak betű, vagy szám lehet.

Ezen felül lényeges tudni, hogy a szám kezdetű internetes azonosítók nem túl megbízhatók, sok esetben ugyanis nem működnek megfelelően. Azonban, mivel ez a probléma feltűntetésre került az RFC1035 számú internet dokumentumban (és ez mindenki számára megtekinthető), csak és kizárólag az tartozik felelősséggel az emiatt bekövetkező károkért, aki annak regisztrációját indítványozta, vagyis annak tulajdonosa/használója (vagyis azt nem háríthatja sem a nyilvántartóra, sem a regisztrátorra). Aki tehát semmiképp nem szeretne fennakadást honlapja használatában, – ami egyet jelent azzal, hogy a látogatók nem jutnak el a vállalati weblapra – az jobb, ha olyan internetes azonosítót választ magának, mely betűvel kezdődik.

Hogyan keressek magamnak domain nevet?

A fent említettek alapján a szintaktikai problémákon felül jogi hiba is felmerülhet egy-egy domain kapcsán, ami szintén nem tolerálható. Bár van, hogy a jogellenes internetes azonosítók átmennek a rostán, mert a szabad domain név kereső nem tapasztal problémát a webcímmel, azok működtetése nem elfogadott. Ez azt jelenti, hogy amint kiderül a probléma, a hivatalos nyilvántartó azonnal felfüggesztheti, vagy beszüntetheti a domaint (hiszen nem maradhat büntetés nélkül a jogsértő magatartás). Ezek a szankciók meglehetősen kritikusak egy cég életében, ugyanis miattuk a látogatók elvesztésén kívül a weboldal forgalmától is elbúcsúzhat adott vállalat.

Persze az alaki kritériumokhoz hasonlóan a jogi feltételek is megtalálhatók a hivatalos domain regisztrációs szabályzatban, melyet ajánlott a webcím kitalálása és a szabad domain név kereső használata előtt átolvasni annak érdekében, hogy mind szintaktikailag, mind jogilag feddhetetlen, hibátlan internetes azonosító kerüljön kiválasztásra. Aki így tesz, arról elmondható, hogy képes a legnagyobb gondossággal kitalálni magának egy optimális webcímet.

Ugyanis nem elfogadható – a szabályzat értelmében – a megbotránkoztató, félelmet keltő, jogellenes vagy megtévesztő domainek használata, sőt, olyan azonosító sem üzemeltethető, ami adott közdomain alá van bejegyezve, vagy a webkiszolgáló védett webcímei közé sorolható. Mindent egybevetve lényeges, hogy a potenciális domain használó, illetve tulajdonos az internetes azonosító kitalálása, és a szabad domain név kereső alkalmazása előtt leellenőrizze a bejegyeztetni kívánt webcím regisztráltathatóságát, melyet megtehet a védjegy adatbázis és a cégjegyzék alapos áttanulmányozásával.

Hogyan keressek magamnak domain nevet?

Amennyiben a kitalált internetes azonosító megfelel mind a szintaktikai, mind a jogi feltételeknek, a szabad domain név kereső azonban mégis piros jelzést ad a webcímnek, akkor az azt jelenti, hogy a kívánt azonosítónak sajnos már van gazdája, használatban van. Ezt a „foglalt domain” szavak megjelenítésével jelzi a rendszer. Ilyenkor három lehetőség közül választhat a potenciális domain tulajdonos/használó. Vagy egy, a foglalt webcímtől teljesen eltérő internetes azonosítót választ, vagy ugyanazon domainhez más végződést csatol, esetleg megpróbál ajánlatot tenni a kívánt domain megvásárlására.

Ha az első eshetőségre esik a választás, vagyis új domain kerül kiválasztásra, az a legegyszerűbb és legkézenfekvőbb megoldás a három közül. Persze sok felhasználó ilyenkor nem tud elvonatkoztatni az eredeti elképzelésétől, és úgy alkot új webcímet, hogy a régi domainhez told karaktereket. Ez nem gátja a regisztráltathatóságnak ,viszont sok buktatója lehet, ugyanis előfordulhat, hogy a név így túl bonyolult, esetleg túl hosszú lesz, ami nem éppen felhasználóbarát megoldás (ugyanis lehetséges, hogy ezzel látogatókat, kattintókat veszít a vállalat).

Ha a második megoldást választja a leendő domain tulaj, azaz az eredeti ötlet helyett más végződést ad webcímének, akkor lehetséges, hogy az nem passzol majd az internetes azonosítóhoz, esetleg olyan végződés kerül kiválasztásra, mely nem eléggé ismert. (Ezzel az a probléma, hogy a látogatók mindig a népszerű, általuk ismert végződéseket írják be a keresett domainek mögé a keresőkben, a kevésbé populáris végződéseket ugyanis nem igazán kedvelik az interneten szörfölők.) A harmadik eshetőség, azaz a kívánt internetes azonosító megvásárlása meglehetősen stresszes és fárasztó feladat. Aki mégis ezt a megoldást választja, az a szabad domain név kereső alkalmazásával megtalálhatja adott webcím whois rekordját, benne a foglalt domain jelenlegi tulajdonosának adataival, mely alapján megkezdheti az alkudozást.

Ide kattintva kezdheti is a szabad domai nevek keresését.

klassztarhely1