Jogi kérdések a domain igénylés kapcsán

Jogi kérdések a domain igénylés kapcsán

Jogi kérdések a domain igénylés kapcsán – Van, hogy egy domain regisztrációja meggondolatlanul, csupán a konkurencia mielőbbi megelőzése érdekében kerül elindításra, mégpedig úgy, hogy azt nem előzi meg alapos utánajárás, mindenre kitérő vizsgálat. A domain használója ilyenkor csak reménykedhet, hogy a domain nem jogsértő, és nem éri emiatt semmilyen kellemetlenség a későbbiekben. Amennyiben a szerencse nem áll a domain használó mellé, kiderülhet, hogy az adott domain sajnos más személy, vagy szervezet jogos érdekeit sérti.

Jogi kérdések a domain igénylés kapcsán – Milyen fejlemények várhatók ilyenkor?

Amennyiben a szóban forgó domain .hu végződéssel bír, a delegálás előtt nyolc nap áll bárki rendelkezésre (ami a magyar .hu végződésnél szokásos várakozási időtartam), hogy panasszal éljen a regisztrátornál az igyénelt domainnel kapcsolatban. Amennyiben a panasz a domain leendő tulajdonosa számára is jogosnak bizonyul, vagy nem ér meg számára a domain annyit, hogy amiatt jogi procedúrába bonyolódjon, lemondhat a domain kérvényezéséről. Ha viszont a domain leendő tulaja nem akar elállni igényétől, a Tanácsadó Testület eljárási folyamatát vállalnia kell.

Jogi kérdések a domain igénylés kapcsán – Alternatív Vitarendező Fórum

Alternatív Vitarendező Fórum során a Tanácsadó Testület intézkedik az esetleges jogvitákban a delegálásra váró domainek igénylése és használata ügyében, az eljárásokat pedig elvi és eseti állásfoglalással zárja. Így abban az esetben, ha bárki – kihasználva a nyolc napos várakozási időt – kifogással él adott domain kérvényezésével kapcsolatban, és a domain igénylője a Tanácsadó Testület procedúráját vállalva nem hagyja veszni a kiszemelt domain nevet, a Tanácsadó Testület döntése arra irányul majd, hogy a domain delegálható e, vagy sem.

klassztarhely1

Az ilyen jellegű, korábbi eseti állásfoglalások hozzáférhetők a weben, kiindulópontot adva az esetleges domain választásoknak, valamint példaként szolgálhatva arra vonatkozóan, hogy érdemes-e vállalni a testületi eljárást, vagy jobb-e elengedni az áhított domaint.Persze a domain delegálása nem jelent garanciát arra, hogy a későbbiekben nem bukkan fel valaki (lehet az magán-, vagy jogi személy), aki névhasználati joggal bír az adott domain névhez, és jogos követelése keletkezik a domain név átadására, visszavonására.

A delegálásra került .hu végződéssel bíró domainek jogvitáit a Regisztrációs Döntnök bírálalja el szintén az Alternatív Vitarendező Fórum során. A panaszos az eljárási szabályzat szerint nyújthat be kérelmet a domain visszavonásáról, átruházásáról.

Jogi kérdések a domain igénylés kapcsán – Hogyan működik?

Az eljárás online működik, a panaszos a kérelmet egy űrlap kitöltésével nyújthatja be.
Mind a Tanácsadó Testület, mind a Regisztrációs Döntnök díj ellenében végzi munkáját, így jóval költséghatékonyabb és kényelmesebb a regisztrációt megelőzően időt és energiát fektetni a domain jogszerűségének vizsgálatára. Arról nem is beszélve, hogy ezzel megelőzhető az esetleges jogviták rendezésével kapcsolatos idegeskedés is.
Ha az eljárás során kapott állásfoglalást valamelyik fél nem tartja megfelelőnek, bírósági úton kell rendezni a jogvitát. A bíróság döntését a Központi Nyilvántartó egyértelműen elfogadja és végrehajtja.
Persze arra is van mód, hogy a jogi problémákkal (az Alternatív Vitarendező Fórum helyett) közvetlenül a bírósághoz forduljanak a felek. Az ilyen procedúrák azonban nagyon hosszúra nyúlhatnak, a rövidebb eljárásért jobb az Alternatív Vitarendező Fórum állásfoglalását kérni.

Jogi kérdések a domain igénylés kapcsán – A tanács

Tanács: a domain igénylése csak akkor történjen meg, ha azt egy alapos vizsgálat előzi meg. Érdemes a védjegy adatbázisokat, cégjegyzékeket, domain regisztrációs szabályzatokat, illetve a kapcsolódó egyéb szabályjegyzékeket végignézni a domain kiválasztásához. A domain nevéért, annak jelentéséért, használatáért, jogszerűségéért, vagy jogszerűtlenségéért (és az ezzel okozott kárért) ugyanis csak és kizárólag a domain használója a felelős.
Példáképp mutatunk néhány esetet a Tanácsadó Testület védjegyre vonatkozó eljárásairól.

Első példánkban szót ejtünk egy olyan cégről, aki műszaki eszközök kiskereskedelmével foglalkozott, majd választott egy olyan domain nevet magának, mely tartalmazta az egyik legnagyobb műszaki bolthálózat nevét is (aminek az a magyarázata, hogy boltjában a multinacionális vállalat termékeit is értékesíti).

A domain kérelem benyújtását követően a multicég jogi képviselője panasszal élt a domainigénylés miatt, amire válaszul a domainigénylő vállalta a jogi procedúrát, és igazát bizonyítva ismertette a domainválasztása okát is. Mivel az indoklása mellett védjegyhasználati engedéllyel nem rendelkezett, a Tanácsadó Testület nem engedélyezte a delegálást.

Jogi kérdések a domain igénylés kapcsán – példa

A második példánkban szintén egy védjeggyel kapcsolatos jogvitát mutatunk be.
Adott egy vállalat, melynek védjegye egy személynév angolosított formája. Ezzel szemben áll egy idegenforgalmi vállalkozás, akinek tulajdonosa úgy kreálta meg domain nevét, hogy ugyanezt a személynevet csatolta össze – magyar formájában – a panzió kifejezéssel (mivel ez a vállalkozás alaptevékenysége). A szóösszetétel, illetve a személynév magyarosított változatának használata okán a Tanácsadó Testület egyértelműen megállapította, hogy az idegenforgalmi vállalkozás nem sértette a panaszos jogait, ráadásul, mivel termékkörük is eltérő, így nem asszociálhatók egymásra. Ennél az esetnél delegálták a domain nevet.
klassztarhely1