Ki egy domain tulajdonosa

Hogyan kereshetem meg, hogy ki egy domain tulajdonosa?

Ki egy domain tulajdonosa ? Mit tehetek ha már beregisztrálták ? Hogyan vehetném meg tőle, ha látom, hogy nem kezdett vele semmit. Nincs rajta semmilyen tartalom, csak a domain név foglalt.

klassztarhely1

Mit tehet egy huszonegyedik századi vállalat, ha talpon akar maradni? A válasz egyértelműen az, hogy minden igényt ki kell elégíteni annak érdekében, hogy ne pártoljanak el a vevők. Persze ebből következik az is, hogy tisztában kell lenni a fogyasztók szükségleteivel, és követni kell a trendeket. Így a manapság elengedhetetlen online jelenlét is rendkívül fontos, hiszen mind a vásárlók, mind a partnerek a világhálón vizsgálódnak elsősorban a lehetőségeikről. Tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy manapság már nem teheti meg egyetlen cég sem, hogy nem képviselteti magát az online világban.

A világhálón való részvétel – ahogy bármely más online tevékenység – elérése rendkívül egyszerű, tulajdonképpen csak egy honlap szükséges hozzá, amihez elengedhetetlen egy tárhely és egy domain név beszerzés. Aki nem szeretné több helyről megvásárolni az előbbi tételeket, az megteheti, hogy egyetlen szolgáltatónál veszi mindkettőt igénybe, hiszen sok regisztrátornál komplex csomagként lehet őket megvásárolni. Az előbbi, vagyis a tárhely az az elkülönített szerverrész, ahová adott honlap feltöltésre kerül, míg a domain a webkiszolgálók beazonosítása érdekében kialakított névtartomány. A tárhelyet egyszerű, a webcímet azonban jóval nehezebb beszerezni, mivel az egy egyedi, sajátos azonosító. Azaz, ahogy a rendszámok beazonosítják a gépjárműveket (hiszen egy rendszám tartozik egy autóhoz), úgy a domain név is csak egy adott honlaphoz kapcsolódóan alkalmazható. Mivel a huszonegyedik században a vállalatok legnagyobb része rendelkezik már honlappal, rengeteg weboldal van használatban, és ezzel összefüggésben számos domain név lelt már gazdára (annál is inkább, mert egy honlapra több domain is mutatnat).

Ki egy domain tulajdonosa ? Hogy derül ki , hogy a választott domain név foglalt -e ?

Ahhoz, hogy kiderüljön, hogy a vállalati honlaphoz használni kívánt domain név szabad, vagy foglalt állapotban van e, egy speciálisan erre a célra kifejlesztett teszter ad választ, mely a hivatalos domain nyilvántartó, és a regisztrátorok oldalain is megtalálható. Persze nem csak a webcím foglaltsági állapotát lehet lekérdezni vele, hiszen a teszter domain név tulajdonos keresőként is funkcionál, vagyis megtekinthető, hogy ki a domain gazdája. Bár az igazat megvallva, a tulajdonos nem a legjobb kifejezés a webcím használójára, hiszen a domain név nem a honlap tulajáé, hanem az internetes azonosítóhoz tartozó végződés nyilvántartójáé. A domain használatáig ugyanis úgy vezet az út, hogy a név igénylője jelzi a regisztrátor felé a regisztrációs kérelmét, melyet a szolgáltató rögzít a nyilvántartónál (azaz beregisztrálja az adatbázisba), utolsó lépésként pedig a domain igénylésének elbírálását, bejegyzését és delegálását elvégzi a hivatalos nyilvántartó.

Azt, hogy ki egy domain tulajdonosa, és mik az ő adatai, a WHOIS adatbázis tartalmazza. Elvárás, hogy a webcím WHOIS rekordok az összes nyilvántartónál megismerhetők legyenek, az viszont, hogy mekkora adatmennyiséget tesz a nyilvántartó publikussá, minden szolgáltató önmaga dönti el (melynél általánosságban elmondható, hogy a személyes adatok védelme a cél). A whois adatállomány megtekinthető a nyilvántartók weboldalán, valamint a nyilvántartók WHOIS kiszolgálójának negyvenhármas TCP portján.

Ki egy domain tulajdonosa – A kereső

A domain név tulajdonos kereső segítségével is elérhetők a fenti adatok, megtudhatók, hogy ki egy domain tulajdonosa. Tulajdonképpen a webcím ellenőrzőbe kell begépelni a kívánt domain nevet, és a teszteredménynél láthatóvá válik a whois adat második típusú adatsora, ami tulajdonképpen az előírás szerinti rekordok felsorolását jelenti. Az persze, hogy mennyi adat látható az adott domainről, illetve annak tulajdonosáról, – ahogy az már említésre került – a nyilvántartó határoz az adott állam jogszabályai függvényében. A domain név tulajdonos keresőt .hu végződéssel használva például csupán a tulajdonosnév válik láthatóvá a nagyközönség előtt, a technikai és az adminisztratív kapcsolattartóról szóló információk azonban mindenki számára korlátozás nélkül elérhetők, így megtudhatja hogy ki egy domain tulajdonosa. A .eu végződésű domainek esetén azonban a whois protokollon lekérdezett információk titkosak (bár a webes ellenőrzésnél már nem marad rejtve annak tulajdonosa, vagyis az viszonylag hosszabb keresgélét követőn deríthető csak ki).

Ki egy domain tulajdonosa – Tulajdonos adatai

Az tehát bizonyos, hogy a domain tulaját nem lehet eltitkolni, hiába minden erre irányuló próbálkozás. Többször előfordul például, hogy jogellenes módon történik a webcímek valódi gazdáinak elrejtése, ugyanis úgy játszák ki a nyilvántartó weboldalán kötelező WHOIS információk online szerepeltetését, hogy téves domain tulajdonost szerepeltetnek a rekordban (ezt a szolgáltatást bizonyos regisztrátorok biztosítják), vagy jogásszal, esetleg közjegyzővel ellenjegyzett, az internetes azonosító tulaji jogának feltételes átirányításáról szóló szerződéseket kötnek. Az ilyen direkt módon történő információelrejtést azonban javasolt jól megfontolni, hiszen a webcím regisztrált tulaja minden esetben az az egyén lesz, aki átveszi az információk nyilvánossá tételének felelőségét, hiszen ő lesz az a személy, aki önállóan rendelkezik az internetes azonosítóról is.

Ez több problémát is felvethet, hiszen, ha az adott domain bármilyen okból jogsértővé válik, a webcím bejegyzett gazdája kell, hogy felelőséget vállaljon ennek következményeiért, illetve a regisztrált tulajdonos – mivel szabadon rendelkezhet a webcím felett – a használó elképzelésével akár ellentétesen, a saját javára válóan is dönthet a domain sorsáról.A fentiek alapján jobb, ha a domain név tulajdonos kereső a valós rekordokat mutatja, hiszen a legoptimálisabb, ha a tényleges tulaj kerül bejegyzésre, és az internetes azonosító gazdája önmaga gyakorolja a domainje felett a jogait.

Amennyiben a látogatók, vagy a versenytársak körében bármilyen kérdés vagy észrevétel merül fel, akkor is jó, ha a tényleges tulajdonos adatai szerepelnek a rendszerben, ugyanis a whois adatbázis alapján kereshető meg a legegyszerűbben a webcím tulajdonosa. Egyik leggyakoribb eset például, mikor a domain tulajdonosát a webcím adás-vételével kapcsolatban keresik meg. Ilyenkor általában a domain név tulajdonos keresőt hívják segítségül, és a talált whois rekordból nyert adatok alapján veszik fel a kapcsolatot a domain gazdájával.

Ki egy domain tulajdonosa – Mi a helyzet a .hu domain-ekkel kapcsolatban?

A magyar, .hu végződésű webcímek tulajait a legkönnyebb felkutatni, ugyanis a hazai domainek nyilvántartójának honlapján, azaz az Internet Szolgáltatók Tanácsának weboldalán egyszerű és gyors megtalálni a keresett webcímet. Itt, a domain név ellenőrzés során három eshetőség közül lehet választani. Az első lehetőség szerint a domain igénylő vagy domain használó résznél lehet a whois adatokat megtekinteni. Egy ilyen rekordban a domain név használója mellett az egyén vagy szervezet információi találhatók (mellyel a webcímet bejegyezték), természetes személynél részletes adatok nem tekinthetők meg (az adatvédelmi szempontok miatt), szervezetnél azonban mind a beregisztráláskor megadott címet és telefonszámot is meg lehet lelni.

Az, hogy ki egy domain tulajdonosa ezek alatt tekinthető meg a domain technikai, adminisztratív kapcsolattartója, illetve elérhetősége. A rekord alsó részében pedig a regisztrátor adatai találhatók (aki a webcímtulajdonos és a már említett Internet Szolgáltatók Tanácsa közt végzi el a regisztrációval kapcsolatos feladatokat).Amennyiben valaki a domain használót, illetőleg annak adminisztratív kapcsolattartóját kívánja elérni, a domain keresés alatt található, arra mutató linkek valamelyikén lehet azt megtenni. Szükség szerint választható az e-mail küldése az adminisztratív kapcsolattartónak, és az e-mail küldése a domain használónak cím is.

Ki egy domain tulajdonosa – Nemzetközi domain-ek esetén mi a helyzet?

Abban az esetben, ha nem .hu, hanem egyéb, külföldi végződés gazdájának felkutatása a cél, akkor a who.is weblap a legjobb megoldás a kereséshez. Ezen a honlapon ugyanis többféle végződésű domain lelhető fel (például .com, .org., .info, .net, stb). Ahogy a .hu végződésű internetes azonosítók esetén, úgy a többi végződéssel bíró webcím keresésekor is megtekinthetővé válik a domain használójának, és kapcsolattartóinak kiléte, illetve az ezen személyekkel kapcsolatos további információik is. (magyarul, hogy ki egy domain tulajdonosa) Mindezek mellett a külföldi domain regisztrálását végző nemzetközi regisztrátor is megtalálható.

Az, hogy a domain név tulajdonos kereső adott webcímet foglaltnak, használatban lévőnek jelez, még nem biztos, hogy nem válik hamarosan szabaddá. A .hu internetes azonosítók ugyanis a lejáratukat követően negyvenöt napig (a felmondási időben), majd további hatvan napig (a törlés előtti várakozási időben) vannak várakozó állásban – amíg a domaintulajdonos türelmi ideje tart a webcím meghosszabbításához -, utána viszont szabaddá válnak, és újra regisztráltathatók lesznek. Ezeknek a felszabaduló domainoknak már a törlésük előtt is lehetséges az igénylésük a regisztrátornál. A nyilvántartásba vételi igény ugyanis a domain újabb regisztrációjának lehetőségét megelőzően is lehetséges. Mivel ezt az igényt egy internetes azonosító esetén több igénylő is beadhatja a regisztrátornak, több kérelem is versenybe szállhat egymással egyidőben.

Ki egy domain tulajdonosa – Új domain vagy már beregisztrált domain a jobb ?

Az esetek többségében jobb egy, már regisztrált, és lejárt webcímet bejegyeztetni, mint egy vadonatúj internetes azonosítót kreálni. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy egy régi domainra – éppen annak nívós tartalma miatt – sok hivatkozás is mutathat, másrészt lehetséges, hogy egy felfutott domain jóval testhezállóbb is, mint egy újonnan kreált darab. Persze akkor is érdemes a felszabaduló domainekre irányuló kutatást folytatni, ha éppen webcímportfólió készül a hasonló kulcsszavakkal felépülő internetes azonosítókból (ami könnyű átirányíthatóságot eredményezhet az egyes oldalak között), illetve későbbi, nagy hasznot hozó értékesítési szándékkal is beszerezhetők (hiszen számos felhasználó vizsgálódik internetes azonosítók után, és használja a domain név tulajdonos keresőt annak érdekében, hogy sikerüljön nyélbe ütnie a számára megfelelő webcím adás-vételét).

A webcímvadászatot leegyszerűsíti az a lehetőség, melyet a domain figyelő biztosít. Ez roppant egyszerűen működik: az ügyfelfiókban beállítható, hogy az előre megjelölt kulcsszavak szerint vizsgálja a rendszer a szabaddá váló, és/vagy a nemrég jegyzett webcímeket, és azt is, hogy a kutatás eredményéről való tájékoztatást adott felhasználói fiókhoz tartozó e-mail címen jelezze. A vizsgálandó kulcsszavakat – melyek alapján a rendszer ellenőrzést végez a lejáró és a frissen regisztrált domainek között – az új kulcsszóra kattintás után lehet beírni, sőt, amennyiben a hasonló találatok lehetőség is bejelölésre kerül, a rendszer a megadott kulcsszavak ékezetes és ragozott formáit is kutatni fogja. Ezt követően a nagyító melletti linkre kattintás után tekinthető meg a hamarosan törlésre kerülő, és az új internetes azonosítók is.

A frissen regisztrált domainek figyelése nem csak annak fontos, aki adás-vételi szándékkal keresgél, annak is jó, aki a vizsgált szó esetén védjeggyel rendelkezik, és meg akar bizonyosodni róla, hogy ezzel kapcsolatban nem történik semmiféle visszaélés. Ezen felül pedig annak is érdemes a domain figyelőt alkalmazni, aki kíváncsi arra, hogy milyen új konkurencia képviselteti magát bizonyos kulcsszókategóriákban. Amennyiben a domain figyelő megtalálja a keresett kulcsszavak alapján a webcímeket, a domain név tulajdonos kereső által megtalálható azok whois rekordja, így kideríthető azok tulajdonosa is.

Beregisztrált domainra licitálás ? Hogyan ? Ki egy domain tulajdonosa ?

Ha pedig egy, még nem újraregisztrált, csupán törlés előtt álló .hu webcím megvásárlása a cél, akkor jól kell licitálni ahhoz, hogy az áhított név megszerzésre kerüljön. Ugyanis az kapja meg a domaint, aki a legmagasabb összeget ajánlja érte (persze ha azt az akkori tulaj pótdíj befizetése mellett idő előtt vissza nem vásárolja). Mivel azonban nem látható, hogy a többi licitáló milyen összeget ajánlott az internetes azonosítóért, a vakszerencse, vagy egy magas összeg felajánlása garantálhatja csupán a biztos aukciónyerést. A licitálás előtt érdemes azonban végiggondolni, hogy mekkora összeget ér meg az, ha adott internetes azonosítóra történő domain név tulajdonos kereső indításakor a whois rekord alatt a saját nevét olvashatja a felhasználó.

A licitlépcső kétezer kredit, de minden aukción résztvevő maga dönti el, ennél mennyivel magasabb összeggel száll versenybe a domainért, mely természetesen akkor sem veszik el, ha a licitáló nem nyeri meg az árverést, az összeg ugyanis ilyen esetben újra a felhasználói fiókban landol. Ezt a visszakapott összeget persze minden ügyfél arra költi, amire szeretné, felhasználhatja újabb aukcióra, esetleg más szolgáltatást vásárol belőle.

Amennyiben a kinézett domaint, illetve annak használatát nem sikerül megnyerni, érdemes tovább próbálkozni, egészen addig, míg nem sikerül találni egy hasonlóan ígéretes domaint.

Ide kattintva keresheti meg, hogy ki egy domain tulajdonosa ha már regisztrált a domain név?

klassztarhely1