Foglalt -e a kiválasztott domain név

Foglalt -e a kiválasztott domain név

Vajon foglalt -e a kiválasztott domain név ? Az a szervezet, amelyik lépést akar tartani a huszonegyedik századi piaci elvárásokkal, az jobb, ha a virtuális valóságban, az interneten is képviselteti magát. Ez annyit tesz, hogy minimum egy honlapot üzemeltet annak érdekében, hogy az őt kereső emberek megtalálhassák az online térben.

klassztarhely1

Ez azért fontos, mert a ma embere minden információt gyorsan, elsőkézből akar megszerezni, melyet legegyszerűbben úgy tehet meg, hogy előveszi mobiltelefonját, tabletjét, laptopját, vagy bármilyen más internetezésre alkalmas eszközét, és a böngészője segítségével kezd kutatómunkába a kívánt adatok, infók megkaparintása érdekében. A modern fogyasztó első körben ugyanis az interneten néz utána az áhított terméknek, szolgáltatásnak, valamint azok értékesítőinek. Aki pedig nem található meg online, vagy nem elég naprakész, az fogyasztók elvesztését, ezzel pedig bevételkiesést könyvelhet el magának. Pedig egy honlap megvalósítása nem okoz nehézséget, csupán egy tárhely és egy domain név szükséges a létrehozásához.

A tárhely egy elkülönített tartomány, melyen a honlap, és az egyéb mentések tárolódnak, a domain név pedig egy internetes azonosító, mely tulajdonképpen a honlaphoz vezető címet takarja. Míg a tárhely könnyedén, pár kattintással megvásárolható, addig a domain név beszerzése jóval bonyolultabb és hosszabb folyamat. Hiszen nemcsak, hogy ki kell találni a megfelelő webcímet, a domain név foglalt ellenőrzés elvégzését is meg kell valósítani, szabad jelzés esetén pedig a regisztrációs folyamatot is véghez kell vinni.

Foglalt -e a kiválasztott domain név

Mint ahogy azzal minden internethasználó tisztában van, a webcím az a www-vel kezdődő, szabadon választott karaktersorral folytatódó és két, három, vagy négybetűs végződéssel befejeződő internetes azonosító, mellyel adott honlap látogatója a böngészője keresősávjába gépelve elérhetővé válik a keresett weboldal. Mivel ez a név az az elérési út, ami a honlapra irányít, fontos, hogy megfelelően kerüljön megkreálásra. Talán ez a legnehezebb feladat az egész regisztrációs folyamatban (hiszen a domain név foglalt ellenőrzés, és a regisztrációs procedúra ehhez képest egy rendkívül egyszerű folyamat). Lényeges figyelembe venni a névbrainstorming során, hogy érdemes olyan webcímet bejegyeztetni, mely könnyen megjegyezhető, rövid, és egyszerű (hiszen ez szolgálja a látogatókat).

Második mérföldkő a domain regisztrációhoz vezető úton a domain név foglalt ellenőrzés, ami tulajdonképpen azt vizsgálja, hogy a kitalált név megfelel e a követelményeknek, és ha igen, akkor használatban van e már. Az internetes azonosító követelményei a domain regisztrációs szabályzatban találhatók, és azok bármikor, bárki számára elérhetők a nyilvántartó oldalán. Többek között tartalmazza azt is, hogy a kitalált domaineknek milyen szintaktikai és jogi kritériumoknak kell megfelelniük annak érdekében, hogy regisztrálhatók legyenek (illetve, hogy használatuk megfeleljen az előírásoknak). Így megtalálható benne, hogy milyen alaki feltételekkel jegyezhető be egy webcím. Ez persze több követelmény együttese, például fontos, hogy a kitalált név magyar betűket tartalmazhat (2004 óta ékezetes karakterek szerepeltetésére is van mód), illetve kötőjele(ke)t és számokat (nulla és kilenc között) foglalhat magába.

Ezzel kapcsolatban viszont kitétel, hogy a domain első és utolsó karaktere csak szám vagy betű lehet, más karakter nem, és az is megkötés, hogy két kötőjel nem követheti egymást közvetlenül az azonosítón belül. Persze arra is figyelni kell, hogy a számmal kezdődő webcímek – annak ellenére, hogy nem tiltottak – nem mindig működnek megfelelően, van, hogy a rendszer nem ismeri fel őket, így nem mutatnak adott honlapra. Ez problémás, hiszen látogatók veszthetők egy-egy hibás betöltés miatt is. Sőt, aki mégis ezt választja (annak ellenére, hogy az RFC1035 internet-dokumentum azt nem ajánlja), szembesülnie kell azzal, hogy a keletkező károkért, negatív következményekért sem a nyilvántartó, sem a regisztrátor nem vállal felelősséget. A domain név foglalt ellenőrzés nem terjed ki a jogellenesség vizsgálatára, így sok esetben a jogsértő, vagy jogilag megkérdőjelezhető internetes azonosítók is zöld utat kaphatnak a regisztrálásuk felé.

Persze attól, hogy egy szabálytalan domain bejegyzésre kerül, még nem jelenti azt, hogy később nem lehet azt szankcionálni. A jogsértő, vagy bármilyen okból jogilag nem megfelelő domainek működését ugyanis a nyilvántartó és/vagy a regisztrátor szüneteltetheti, de akár meg is szüntetheti. Tulajdonképpen mindenkinek a legnagyobb gondossággal kell eljárnia mind a domain név választását, mind annak használatát illetően annak érdekében, hogy ne érhesse büntetés a webcímtulajdonost. Fontos, hogy a választott név senki jogát ne sértse (sem a kegyeleti, sem a tulajdonhoz kapcsolódó, sem a személyiségi stb. jogokat), valamint lényeges, hogy az áhított internetes azonosító ne legyen félelmet, vagy megbotránkoztatást keltő, ne legyen megtévesztő vagy jogellenes. Az is lényeges, hogy a jogsértés elkerülése érdekében a potenciális webcímtulajdonos mind a cégjegyzéket, mind a védjegy adatbázist alaposan áttanulmányozza döntés meghozatala előtt.

Összefoglalva, a domain név foglalt ellenőrzés az alaki hibával rendelkező domaineket nem, a jogi probleémákkal bíró azonosítókat azonban lehet, hogy regisztrálásra alkalmasnak találja abban az esetben, ha az szabad állapotú.

Foglalt -e a kiválasztott domain név – Ha foglalt…

Ha azonban a szintaktikailag és jogilag is hibátlan internetes azonosító már foglalt, akkor három irányba lehet elindulni annak érdekében, hogy adott felhasználó domaintulajdonos lehessen. Elsősorban választhat egy másik webcímet magának. Ez nehéz feladat, hiszen újra kell tervezni az egész azonosítót, újra végig kell gondolni, mi lehet a legmegfelelőbb név adott honlaphoz, melyik domain a legtesthezállóbb a cég arculatához, profiljához, illetve melyik végződés illik a leginkább az előbbiekhez. Sokan nem is tudnak eltávolodni az eredeti ötletüktől, és inkább karakterekkel toldják meg a kitalált webcímüket annak érdekében, hogy megtarthassák az előzőleg kreált azonosítót. Ez jó megoldás lehet akkor, ha nem túlozza el a leendő tulajdonos a karaktertoldást, hiszen előfordulhat, hogy ezzel a webcím túlzottan hosszú, és/vagy megjegyezhetetlen lesz, ami nem optimális a látogatók szempontjából.

Aki viszont vállalkozik arra, hogy megpróbál teljesen új nevet találni magának, az számítson arra, hogy sok domain – köszönhetően az emberek egyforma gondolkodásmódjának és ízlésvilágának – a foglalt kategóriába tartozik, és vélhetően nem lesz egyszer olyan webcímet választani, ami a domain név foglalt ellenőrzés során szabad jelzést kap a rendszertől. Jó döntés lehet, ha adott vállalat neve, profilja jelenik meg a domain névben, ez ugyanis egyedinek számít. Sőt, a domainban lehet szerpeltetni a földrajzi elhelyezkedést, illetve behatárolni a piacot annak érdekében, hogy a keresőmotorok előresorolják adott azonosítót a keresett régióban. A leendő internetes azonosító tulajdonos második lehetősége az, hogy megtartja az eredetileg eltervezett aldomaint (azaz a www-t követő karakterhalmazt) és csak a végződést változtatja meg.

Ezzel azonban azt kockáztathatja a használó (amennyiben persze a régi végződés népszerűségénél jóval kisebb ismertséggel bír az új végződés), hogy a látogatók nem találnak a honlapra, ugyanis az emberek nem szeretnek számukra ismeretlen, általuk kevésbé alkalmazott végződéseket rakni az ismert aldomainek mögé. Az internethasználók ugyanis a magyar honlapok mögé automatikusan a .hu, a nemzetközi oldalakhoz pedig egyértelműen a .com végződést kapcsolják. Holott számos végződés választható a domain világában (sőt, sok regisztrátornál van lehetőség olyan végződések használatára is, melyek nem jelennek meg a foglaltság ellenőrzésnél). Vannak azonban a már említett .hu és .com mellett egyéb ismert végződések is, melyek alkalmazása szintén sikeres lehet. Ilyenek például a vállalati formára utaló végződések, mint a .org, ami szervezeti oldalt takar, vagy a .info, mely információs weblapot sugall.

Ezek mellett ismertek még a földrajzi elhelyezkedést, illetve a piacot meghatározó végződések, például a .eu, ami európai unión belüli tevékenységet jelöl. A már említettek alapján a harmadik eshetőség pedig a domain név foglalt ellenőrzés piros jelzésekor az, ha az arra igényt tartó felveszi a kapcsolatot a domain jelenlegi gazdájával, és ajánl neki egy összeget az adás-vételhez (persze itt nem konkrét adás-vételről van szó, hiszen a webcímtulajok is csak bérlik az azonosítókat). Elsőként természetesen a domain tulajdonosát kell kinyomozni, hiszen a tulaj kiléte nélkül nincs kinek vételi ajánlatot küldeni. Ennél mi sem egyszerűbb, csupán a domain név foglalt ellenőrzés eredményeként megjelenő szabadon felhasználható lehetőségek mellett választható whois rekordban (vagyis az internetes azonosító adatbázisában) megtalálható a keresett név és elérhetőség: telefon, telefax, és van, hogy e-mail formájában is. Ezek valamelyikét használva megtehető az árajánlat. Ezután pedig már csak az eredeti webcímtulajon múlik, megköttetik e az üzlet.

Ez a megoldás nem mindenkinek célravezető, hiszen annak ellenére, hogy befutott domain névtől van szó, lehetséges, hogy az új tulaj számára felesleges címek mutatnak rá, megnehezítve ezzel a webcím használatát. Sőt, az is előfordulhat, hogy a látogatók nem azonosulnak a domain új arculatával, és nem tudnak elvonatkoztatni a régi profiltól. Persze mindenkinek magának kell eldöntenie, mit ér meg számára egy-egy internetes azonosító. Ez a kérdés az aktuális (értékesítő) domain tulajdonos számára is fontos, hiszen, ha nincs tisztában azzal, mennyi a domainjének piaci értéke, valószínűleg rossz áron fogja értékesíteni webcímét. Pedig egy-egy sikeres, ismert domain nagyon sokat is érhet. Ennek eldöntéséhez lehet szakértő segítséget is kérni, ilyenkor az internetes azonosítót annak elgépelhetősége, regionalitása, végződése, hossza stb. alapján osztályozzák, és becsülik meg értékét. Ha pedig mind a vevő, mind az eladó számára megfelelő az üzlet, egy egyszerű domain átregisztrációs nyilatkozattal megoldható az adás-vételi folyamat.

Összefoglalva, az a legjobb, ha a domain név foglalt ellenőrzés során kapott piros jelzéskor a használó úgy dönt, hogy egy új ötlettel áll elő, és olyan webcímet kreál magának, mely egyedi, különleges, rövid, megjegyezhető, és a cég profilját, illetve nevét önmagába foglalja. Ez a megoldás azonban azzal jár, hogy újra kell kezdeni a tervezési, ötletelési folyamatot, illetve, ha megvan a kiszemelt név, a domain név foglalt ellenőrzés végrahajtását is el kell végezni. Még szerencse, hogy a foglaltsági ellenőrző teljesen költségmentes, mindenki számára bármikor, bárhol elérhető, és limit nélküli, vagyis korlátlan próbálkozási lehetőséget biztosít. Ezen felül pedig már nemcsak egy, hanem egyidőben több webcím állapota is letesztelhető. Ez a lehetőség egy nagyszerű fejlesztés, hiszen annak érdekében, hogy egy teljesen optimális internetes azonosító szülessen meg, a legtöbb esetben számos foglaltság ellenőrzés elvégzése szükséges, ami eddig sok időt vett igénybe. Az egyidőben több domainon történő tesztelés tehát jóval rövidebbé teszi a folyamatot, és mint tudjuk, az idő pénz. Ez az újdonság egy szoftvernek köszönhető, ami húsz domaint is képes egyidőben letesztelni pár másodperc alatt. Működése lényegében ugyanolyan, mint a hagyományos domain név foglalt ellenőrzés esetén, hiszen a kitalált webcímeket a megfelelő helyre – a programozott szoftverbe – kell beírni (illetve bemásolni, ha valaki a gépen listázta magának a tesztelni kívánt lehetőségeket), és meg kell várni annak eredményét.

Lényegében összefoglalható, hogy a domain név foglalt ellenőrzés rengeteg előkészületet és utómunkát kíván, hiszen a tesztet megelőzően szükség van a minden szempontból megfelelő webcím kiválasztására, a tesztet követően pedig (ha az ellenőrzésen szabad utat kap a kiválasztott internetes azonosító), számos adminisztrációval kell szembenéznie a felhasználónak. Hiszen szükséges a domain regisztrációhoz kitölteni a nyomtatványokat, előkeresni az céges aláírási címpéldányokat, felhatalmazásokat, majd ezen beküldött anyagok regisztrálóhoz érkezését követően várható a regisztrációs díjról szóló proformaszámla, melyet kiegyenlítés után követ a könyvelhető számla is, illetve a nyilvántartásba vételről érkezett dokumentum. Természetesen a hosszadalmas, és stresszmentesnek cseppet sem mondható folyamat eredménye a lényeg, mégpedig az, hogy a leendő domaintulajdonos ráleljen a legmegfelelőbb webcímre, ami egyet jelent saját weboldalának elérési útvonalával is.

Ide kattintva megtudhatja, hogy foglalt -e a kiválasztott domain név

klassztarhely1