foglalt -e a domain név

Hogyan ellenőrizzük, hogy foglalt -e a domain név

Hogyan tudhatjuk meg, hogy foglalt -e a domain név? Az online jelenlét mára már nem csak az állami szervezetek vagy a magánszemélyek számára fontos, a vállalatoknak is lényeges, hogy képviseljék magukat az internet világában. Ez azért releváns kérdés utóbbi csoport számára, mert gyorsabb és könnyebb online megismertetni, és felfuttatni egy céget, mint a hagyományos módokon (telefonálással, plakátolással, szájhagyománnyal, újsághirdetésekkel), nem utolsó sorban pedig az ügyfelekkel és a partnerekkel való kapcsolattartást is nagyban leegyszerűsíti az interneten való szereplés. Az online térben való részvételhez pedig nem kell más, mint egy weblap, melynek létrehozásához egy tárhely, és egy webcím szükséges. Ezeket akár egy helyről is be lehet szerezni, hiszen vannak olyan szolgáltatók, melyek komplex csomagban értékesítik őket (illetve van, hogy egyik előfizetése mellett a másik ajándékként jár a felhasználónak).

klassztarhely1

Foglalt -e a domain név

A honlap létrehozásának két alapfeltétele közül a nehezebb feladat a megfelelő webcím, másnéven domain megtalálása, hiszen ez nem olyan azonosító, mely automatikusan generálódik, ezt a felhasználónak kell saját erőből önmagának kreálnia. Tulajdonképpen ez az a (www-vel kezdődő) karakterhalmaz, melyet az internethasználó a böngészősávba ír annak érdekében, hogy meglelje a keresett honlapot. Vagyis – a kattintások számának növelése érdekében – fontos, hogy mindenki számára megjegyezhető és egyszerű legyen a domain, és adott weblapra, vagy adott honlap tulajdonosára/használójára utaljon, hiszen, ha könnyen odatalálnak a látogatók a weboldalra, az várhatóan nem csak a kattintásokat, hanem a vállalat forgalmát is növelni fogja. Természetesen már számos – nagy népszerűségnek örvendő – internetes azonosító használatban van, emiatt egyre nehezebb optimális, szabad nevet találni. Főként azért is, mert az emberek hasonlóképp gondolkodnak, így azonosan vélekednek a megfelelő webcím kiválasztásával kapcsolatban.

A domain név foglaltság ellenőrzés .com (a példának okáért), vagy akár a többi végződés esetén is alkalmas arra, hogy a leendő domain használó meggyőződhessen arról, hogy az általa bejegyeztetni kívánt azonosító használható e még (nincs e bejegyzett tulajdonosa). Ehhez nem kell mást tenni, mint ellátogatni a domain nyilvántartó, vagy egy szabadon választott regisztrátor (azaz egy, a hivatalos nyilvántartó által ebből a célból megbízott szolgáltató) weboldalára, és megkeresni az ehhez szükséges tesztert. Ez tulajdonképpen egy keresőprogram, mely összeveti az ellenőrző mezőbe gépelt domain nevet az adatbázisban szereplő azonosítókkal, majd jelzi az eredményt, vagyis a kitalált webcím foglaltsági állapotát hivatott megállapítani.

A teszter kétféleképp is működhet (regisztrátortól függően), egyrészt úgy, hogy – ha feltételezzük, hogy .com nemzetközi végződéssel kíván a potenciális felhasználó domain nevet bejegyeztetni – a domain név foglaltság ellenőrzés .com végződés begépelése mellett történik, másrészt úgy, hogy a .com végződés nélkül, csak és kizárólag a kitalált domain tesztelése zajlik le. Persze mindkét esetben a hiteles, aktuális eredményt kapja a használó, első esetben azonnal látható az adott végződéssel keresett domain foglaltsági állapota (mely, ha használatban van, ugyanazon domain összes elérhető, szabad végződése felsorolásra kerül), a második esetben pedig adott azonosító szabad végződéseinek listázását végzi el a rendszer, melyből kiválaszthatja a leendő tulajdonosa a számára legmegfelelőbbet.

Persze hosszú az út – a példa szerinti – domain név foglaltság ellenőrzés .com végződés elvégzéséig, hiszen jó webcímet találni nagyon nehéz, fárasztó, és emiatt a legtöbb esetben hosszadalmas feladat. Nem csak a már említett foglalt domainek nagy száma, hanem az webcím kiötlésének időigényessége miatt is. Hiszen, ha valaki frappáns, jól hangzó domain nevet szeretne kreálni, akkor érdemes rááldozni az időt a megfelelő megtalálására (mely történhet papír alapú, vagy begépelt listázással, interneten való keresgéléssel, vagy bármilyen más módon).

Ajánlott olyan webcímet kreálni, mely testhez álló, személyre szabott, és sajátos (manapság már nem érdemes SEO szempontok alapján, kulcsszavakkal teletűzdelt domaineket kitalálni, sokkal célravezetőbb az egyedi, különleges, sőt a figyelemfelhívő nevek használata). Természetesen – ahogy az már említésre került – lényeges, hogy tükrözze valamelyest használója/tulajdonosa nevét és/vagy tevékenységét is az áhított internetes azonosító annak érdekében, hogy a látogatók össze tudják kapcsolni adott honlapot annak domainjével. A névválasztásnál, éppen az eredetiség és a célközönség targetálása miatt érdemes a végzett tevékenységhez vagy a telephelyhez kapcsolódó földrajzi utalást is tenni a webcímen belül.

Ezzel azt is el lehet érni, hogy a keresőmotoroknál prioritást élvez a honlap az adott földrajzi területen, azaz előresorolásban részesül, így könnyebben odatalálnak a látogatók. Természetesen a hely megjelölésére a domain végződése is alkalmas lehet. Például a magyar honlapok, melyek kizárólag magyarországi piacot céloznak meg, legtöbbször .hu, a magyar és a külföldi honlapok, melyek nemzetközileg kívánják végezni tevékenységüket, a legtöbb esetben.com végződést adnak domainjuknak. A lista ezzel persze nem ér véget, ugyanis számos egyéb végződéssel is meg lehet vásárolni az internetes azonosítókat.

Például profil alapján is választható végződés, hiszen a már említett .com kereskedelmi tevékenységet, a .org szervezeti oldalt, a .info pedig információs honlapokra utaló domaint jelöl. Persze a legnagyobb odafigyelés és koncentráció mellett is előfordulhat, hogy a nehezen kiötletelt, kreatívnak és egyedinek tűnő azonosítóra piros jelzést ad a domain név foglaltság ellenőrzés .com, vagy akár egyéb végződés esetén, ami nem feltétlenül a használatban lévő állapotot mutatja (a regisztráltathatatlanság okát természetesen tudatja a rendszer a felhasználóval egy figyelmeztető ablakban), jelezhet egyéb problémát is, például szintaktikai, vagy jogi hibát.

A szintaktikai hiba tulajdonképpen alaki problémára utal, az ugyanis, hogy a domain milyen karakterekből épülhet fel, a domain regisztrációs szabályzat terjedelmesen tartalmazza. Például kettő és negyven karakterhosszúságú internetes azonosítót lehet csak bejegyeztetni (de a legoptimálisabb megoldás az öt és a tíz karakterszámmal rendelkező domain név). Az is lényeges, hogy a latin abc ékezet nélküli betűi, és a magyar abc ékezetes betűi szerepelhetnek a webcímben, illetve a számok 0 és 9 között, valamint a kötőjel.

Természetesen ezen felül az is fontos, hogy kettő kötőjel egymást nem követhet a néven belül, illetve az internetes azonosító csak betűvel és számmal kezdődhet és végződhet, egyéb karakterrel nem (bár az RFC1035 internet dokumentum azt ajánlja, hogy a zavartalan működtetés érdekében minden felhasználó kerülje a numerikus karakterek alkalmazását a domain nevének első helyén, aki mégis ilyen webcímet kreál, az maga kell, hogy vállalja a fennakadásokért a felelősséget).

A szintaktikai hibával ellentétben a jogi probléma nem biztos, hogy piros jelzést kap a domain név foglaltsági ellenőrzés .com, vagy egyéb végződéssel történő elvégzése esetén sem, hiszen lehet, hogy csak később, az üzemeltetés közben derül fény adott internetes azonosító jogtalan felhasználásáról. Amennyiben azonban a működtetés közben bizonyosságot nyer a jogtalan használat, a regisztrátor, illetve a nyilvántartó azonnal szankcionálhat: szüneteltetheti, vagy akár meg is szűntetheti adott domain üzemeltetését. A jogtalan használat több okból következhet be, leggyakrabban azonban azzal van a probléma, hogy a felhasználó az általa kigondolt domainnel szinte teljesen azonos, már létező és használatban lévő, egy, maximum két karakterben különböző, kvázi (majdnemhogy) másolt domaint jegyeztet be, mellyel sérti a meglévő domain tulajdonos jogait, tehát a tette szankcionálható lesz.

Természetesen még a domain név foglaltság ellenőrzés .com és egyéb végződésekre való elvégzése, és az internetes azonosítón való ötletelgetés előtt érdemes megtekinteni a jogszabályokat és a domain szabályzatot annak érekében, hogy a legnagyobb gondossággal történjen a domain név igénylése, és használata. A szabályok értelmében fontos, hogy csak és kizárólag olyan webcím alkalmazható, mely sem a már említett névkizárólagossági jogot, sem a személyiségi jogokat, sem a kegyeleti jogokat, sem a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogokat nem sérti. Sőt, a jogellenes, félelmet-, illetve megbotránkozást kiváltó, megtévesztő domain név választása is tilos, ahogy olyan név sem használható, ami adott közdomain alatt már regisztrált, vagy a webkiszolgáló elérhető védett kategóriába sorolható.

Tehát a regisztrációt igénylő felhasználótól elvárható, hogy az általa bejegyeztetni kívánt domain név kiválasztását és a domain név foglaltság ellenőrzés .com – és egyéb – végződéssel való elvégzését megelőzően mind a cégjegyzéket, mind a védjegy adatbázist tűzetesen áttekintse, és ellenőrizze, hogy a kívánt webcím alkalmazható e.

Amennyiben azonban sem szintaktikai, sem jogi probléma nem merül fel a domain név foglaltság ellenőrzés .com, – vagy más – végződésre történő elvégzés során, de a rendszer mégsem engedi tovább adott internetes azonosítót a regisztráció felé vezető úton, akkor biztosan foglalt a kívánt webcím, amit egyébként egyértelműen jelez is a teszter. Ilyen esetben három lehetőség közül választhat a leendő domain használó, vagy tulajdonos. Vagy lemond a kiszemelt névről, és választ egy másik azonosítót (netán addig alakítja, és ad plusz karaktereket az alapelgondolást képező webcímhez, míg nem talál egy szabad megoldást), vagy ugyanazon domaint más – a rendszer által felajánlott – végződéssel veszi igénybe, esetleg megpróbálja megvásárolni a kívánt nevet.

Az első lehetőség a legkézenfekvőbb és leggyorsabb megoldás, ha azonban nem egy teljesen új nevet, hanem az eredeti elképzelésnek a különböző karakterekkel toldott változatát jegyezteti be a felhasználó, lehet, hogy az ellenkezőjét éri el annak, amit szeretett volna az első – foglalt – verzióval, hiszen előfordulhat, hogy túl bonyolulttá, érthetetlenné és megjegyezhetetlenné teszi a karakterbővítés az eredetileg testhezálló, ötletes webcímet. A második lehetőség, mely szerint a leendő domain tulajdonos más végződéssel veszi igénybe az internetes azonosítót, nem biztos, hogy jó megoldásnak bizonyul, hiszen hiába jó kitalált a domain, ha az nem a megfelelő végződéssel rendelkezik (az esetek nagy részében ugyanis a látogatók nagy része az általa ismert, és használt végződéseket biggyeszti kereséseikor a keresett webcímei mögé, a kevésbé használatos és ismeretlen végződésekre többnyire rá sem kattint).

Az utóbbi megoldás nem biztos, hogy célravezető, hiszen hiába működik régebb óta egy domain, az akkor is használt kategóriába tartozik, és félő, hogy olyan nemkívánt domainek is rámutatnak a webcímre, melyről az új felhasználó mit sem tud. Az pedig már csak hab a tortán, hogy esélyes, hogy a régi profiltól nem tudnak elvonatkoztatni az emberek, és a régi használóval azonosítják az új felhasználót, ami látogatók elvesztésével járhat.

Ajánlott tehát teljesen új, egyedi, a vállalati profilt és/vagy nevet jellemző webcímet keresni. Ezzel az a baj, hogy újfent előről kell kezdeni a folyamatot, és a hosszas brainstormingot követően újra szükséges a domain név foglaltság ellenőrzés .com, – illetve szükség szerint egyéb – végződéssel való elvégzése. Szerencsére minden egyes ellenőrzés ingyenes (hiszen nincs limit, vagy alapdíj), így számtalan kísérlet tehető a megfelelő azonosító megtalálás érdekében, sőt, egyszerre több domain ellenőrzésére is van már mód.

Ez utóbbi kiváló megoldás, hiszen, mivel egy minden szempontból megfelelő domain név megtalálását az esetek többségében rengeteg tesztelés előz meg, ez nagyban meggyorsítja és megkönnyíti az ellenőrzési folyamatot. A domainek egyidejű foglaltsági teszteléséhez ugyanis egy szoftvert fejlesztettek ki, mely akár húsz domaint is képes pár másodperc leforgása alatt akár többféle végződéssel is megvizsgálni. A felhasználónak ebben az esetben a domain név foglaltság ellenőrzés .com és egyéb végződésre való elvégzéséhez nem kell mást tennie, mint a programozott szoftverbe be kell gépelnie, vagy be kell másolnia a kitalált webcímeket, és csak várnia kell az eredményre.

Összességében elmondható, hogy a domain név foglaltság ellenőrzés .com, és az egyéb végződésekkel való elvégzése sok elő- és utómunkát igényel, hiszen a megfelelő webcím kiválasztása, a teszter használata, és az azt követő domain regisztráció, delegáció komoly kihívás. Persze ebben a folyamatban az eredmény a fontos: egy optimális internetes azonosító, mely az első lépése egy saját honlap elkészítésének.

Ide kattintva ellenőrizheti, hogy egy domain foglalt -e vagy sem.

klassztarhely1