Domain név tulajdonosának keresése

Domain név tulajdonosának keresése

Aki nem tudja működtetni a böngészőt, és nem ismeri az internetezés fortélyait, az nagy bajban van a huszonegyedik században, hisz adott esetben problémája lehet a domain név tulajdonosának keresése is. Magánemberként is alapvető informatikai és internetkezelési ismeretekkel kell rendelkezni a mai világban, hiszen a banki ügyintézés, az adóügyvitel, sőt, az oktatás és a vásárlások nagy százaléka is a világhálón zajlik. Ezek mindegyike elvárt manapság egy magánszemélytől, az iskolákban például nem kérdezik, van e internethozzáférése a tanulónak, egyszerűen csak online beküldhető, számítógépen elvégezhető feladatot adnak számukra. Ezek az elvárások pedig nem csak a magánszférában figyelhetők meg, vállalati szinten is elengedhetetlen a világháló használata. Aki ugyanis nem képviselteti magán az online világban, az vevőket veszíthet el. Ennek az alapvető fogyasztói gondolkodásmód az oka, hiszen a huszonegyedik századi vásárlás egy alapos internetes körbetekintéssel kezdődik a legtöbb vásárlónál (mind a termékek, és szolgáltatások, mind az értékesítők szemrevételezésével és megversenyeztetésével).

klassztarhely1

Vagyis az a vállalat, amelyik nem rendelkezik legalább egy honlappal, az nem veheti fel a versenyt a többi konkurens céggel szemben. Pedig manapság egy weblap (amihez csupán egy tárhely és egy domain név az alapfeltétel) bárki számára könnyedén elkészíthető.

A webcím, mely mindenki számára ismeretes, hogy www-vel kezdődik, egy karakterhalmazzal folytatódik, majd egy ismert (2, 3, vagy 4 betűs) végződéssel fejeződik be, kiválasztása persze nem egyszerű feladat, de egy megfelelő darab kiváló marketingeszköze is lehet adott vállalatnak. Hiszen ez az az internetes azonosító, melyet a böngésző keresősávjába írva kiadja a kívánt honlapot, kvázi mondhatjuk, hogy adott weblapnak ez az elérési útvonala.

Domain név tulajdonosának keresése – Foglalt vagy szabad?

A legtöbb leendő webcím tulajdonos – szerencsére -komolyan veszi a domainvadászatot, és sok időt és energiát fektet abba, hogy megtalálja a számára legoptimálisabbat, ami valljuk be, egyre nehezebb a domainek egyre emelkedő száma, így a felhasználható nevek csoportjának folyamatos zsugorodása miatt. Annak kiderítésére, hogy melyik internetes azonosító használható fel szabadon, egyetlen módja van, mégpedig a webcím foglaltsági állapotának ellenőrzése, ha pedig egy használatban lévő azonosító gazdájának kiderítése a cél, akkor a domain név tulajdonos keresés a megoldás. (Bár a tulajdonos megnevezés nem teljesen helytálló ebben az esetben, hiszen maga a domain nem képezi használója tulajdonát, hiszen csupán bérli az: a név valódi tulajdonosa ugyanis annak nyilvántartója, vagyis az a szolgáltató, ahová a domain végződése tartozik).

Az internetes azonosító persze csak akkor használható, ha regisztrálva van, ami úgy történik, hogy a domain igénylője elküldi megvételi szándékát a regisztrátornak (aki a hivatalos nyilvántartó által erre a célra meghatalmazott szerv), mely igényt a szolgáltató bejegyez a nyilvántartónál. Ezt követően pedig a domain bejegyzése és delegálása történik, melyet szintén a nyilvántartó végez. Ez a folyamat az előbbiek szerint egyszerű, a valóságban azonban a leírtakhoz képest jóval hosszadalmasabb és bonyolultabb művelet. A procedúra legkényesebb és leglényegesebb része a domain név kiválasztása, mert ha olyan webcím kerül kreálásra, mely már szerepel az adatbázisban (vagyis már van gazdája), akkor más megoldást kell kitalálni annak érdekében, hogy sikerüljön webcímhez jutni. Több lehetőség is van ezzel kapcsolatban, az első az, ha a leendő tulajdonos másik internetes azonosító után néz. A második, hogy az eredetileg elképzelt domain név végződés helyett egy másik végződést talál magának. A harmadik pedig, hogy kísérletet tesz a kívánt azonosító megvételére. (Ilyenkor lehet segítség a domain név tulajdonosának keresése) Ez utóbbi természetesen csak akkor lehetséges, ha ismert a domain tulaja, és elérhetősége (akinek, és ahol ajánlatot lehet tenni). Ehhez nem kell más, csak a már említett domain név tulajdonos keresés elvégzése. Ez a művelet abszolválható a hivatalos nyilvántartó honlapján, vagy a választott regisztrátor oldalán is.

Domain név tulajdonosának keresése – Hogyan?

A funkció bárhol, bármikor, bárki számára elérhető, csupán a fenti weboldalak valamelyikét kell felkeresni a foglaltsági teszt és tulajdonosi vizsgálat elvégzéséhez. A domain adatokat annak whois rekordja tartalmazza, melyek nyilvánossá tételéről a nyilvántartónak kell gondoskodnia. Természetesen adott ország szabályai szerint a nyilvántartó eldöntheti, hogy ezekből az információkból mennyit publikál (ehhez az elsődleges szempontot mindig a személyes információk védelme), az azonban biztos, hogy elegendő adat található meg itt annak érdekében, hogy az érdeklődő megtudja, ki is a domain tulaja. Ezek a whois információk a megtekinthetők a nyilvántartók, valamint a whois 43-as TCP-jén is, a domain név tulajdonosának keresése alkalmával minden esetben megszemlélhetők a keresett rekordok. Roppant egyszerű a működése, hiszen csak annyit kell tenni, hogy a kívánt domain nevet az ellenőrzőmezőbe kell gépelni, majd el kell indítani a keresést. A pár másodpercen belül megjelenő eredmény mellett a whois adatok második adatsora is feltűnik, ami a szabály szerint feltüntetendő whois információk prezentálását adja. Persze – ahogy az már említésre került – az, hogy milyen mennyiségű adathalmazt tesz nyilvánossá a nyilvántartó, az csak, és kizárólag a szuverén döntésén alapul (természetesen az állami jogszabályokkal összhangban). A magyar oldalak esetében megtekinthető például a tulajdonos személyazonossága, azaz a neve, de elérhetősége viszont nem, a műszaki adminisztrátor kiléte és elérhetősége pedig szintén publikus, illetve a regisztrátor személye is látható a rekordban.

A nemzetközi domainek esetén azonban nem ez a helyzet, az eu webcímek whois információi legalábbis nem publikáltak. Persze ez még nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem lehetséges hozzáférni a domain tulaj kilétéhez(Domain név tulajdonosának keresése) , csupán annyit tesz, hogy a whois rekordnál ez az adat nem elérhető. Vagyis hosszabb eljárás útján megszerezhetők a nem nyilvános adatok, hiszen az internetes vizsgálatnál például a tulajdonos neve nem titkos információ. Vagyis akárhogy is próbálkozik a webcím gazdája, nem tud kibújni a kíváncsi tekintetek elől. Természetesen ennek ellenére sokszor előfordul, hogy a domain név tulajdonosok inkognitóban maradásuk érdekében arra is képesek, hogy téves információt adjanak meg erre vonatkozóan, és akármennyire is helytelen és jogellenes ez a megoldás, sok szolgáltató a működési keretein belül mégis asszisztál ehhez a téves publikáláshoz. Ezen felül az is gyakori, hogy ügyvéd, illetve közjegyző által ellenjegyzett adás-vételben szabják meg az internetes azonosítótulaj jogának feltételes átengedését.

A domain valódi tulajának azonosságát azonban javasolt törvényesen, jogszerűen feltűntetni, hiszen a webcím tulajdonosaként minden esetben a feltűntetett egyén felel egyetemlegesen. Ez persze mind az információ nyilvánossá tételére, mind a domainről való rendelkezésre vonatkozik. Azaz akkor, ha a domain bármilyen okból jogsértővé válik, a beregisztrált tulajdonosnak kell az ebből eredő károkért felelnie, sőt, az is a téves adatszolgáltatás ellen szól, hogy a domain bejegyzett tulaja bármikor dönthet másképp a domain sorsáról, mint ahogyan a használója, ami tulajdonképpen annyit tesz, hogy a beregisztrált egyén kiszoríthatja a jogokból annak valódi használóját.

Domain név tulajdonosának keresése – Valódiak -e az adatok?

Mindezek fényében ajánlott alaposan átgondolni, érdemes e megmásítani a valódi információkat, hiszen ahogy látható, a legoptimálisabb megoldás, ha a domain-igénylő egyenes úton jár, és jogszerűen jár el a webcím tulajának feltűntetése kérdésében, vagyis a legjobb, ha a domain név tulajdonos keresés által megjelenő eredmények csak valós információval szolgálnak. Már csak azért is ez a megfelelő megoldás, mert csak ezzel valósítható meg, hogy a domain névhez fűződő jogokat valóban annak gazdája gyakorolhassa. A valóságot tükröző adatok beregisztrálása azért is optimális megoldás, mert az internethasználók adott honlappal, vagy a domainnel kapcsolatos kérdéseiket így a helyes elérhetőségeken, a tényleges webcímtulajdonosnál tudják intézni. Az információk ugyanis mindenki számára megtekinthetők, hiszen ezek eléréséhez elég csak az adott internetes azonosító whois adatállományát megkeresni. Legalábbis ennél a funkciónál a legegyszerűbb a rekordok elérése, azaz a leggyorsabb a domain tulajdonos személyazonosságának és -a legtöbb esetben – elérhetőségének megtalálása.

Általánosságban elmondható, hogy akkor szükséges leginkább a tulajdonos kilétének megismerése, és ezáltal a domain név tulajdonos keresés elvégzése, valamint a whois rekord áttekintése, ha időszerűvé válik adott internetes azonosító adás-vétele. Legkönnyebben a magyar .hu webcímek tulajai találhatók meg, melyhez a hazai domain nevek nyilvántartó oldala, másnéven az Internet Szolgáltatók Tanácsának weblapja – ami egyébként a webcímek hivatalos szervének internetes oldala -, tud segítséget nyújtani. Ezen a honlapon ugyanis egyszerűen meglelhetők a keresett információk a kívánt internetes azonosítókról. A böngészők itt – a webcím ellenőrzése során – háromféle lehetőség közül választhatnak. Egyrészt megnézhetik a whois adatokat, amik az azonosító tulajdonosának kilétén túl a további bejegyzett információkat is magukba foglalják.

Ha magándomainről van szó, nem található meg az összes adat az adatvédelmi szabályok miatt, vállalati webcímnél viszont a tulaj személyazonossága mellett annak címét, telefonszámát, illetve telefax számát is tartalmazza a rekord. Cégeknél az előzőeken felül az azonosító adminisztratív vagy műszaki kapcsolattartója, valamint az ezek elérhetősége is fellelhető. Persze mindezek mellett van lehetőség a webcím gazdájának, valamint a whois információk között is megtalálható kapcsolattartóknak közvetlenül e-mail üzenetet küldeni.

Amennyiben nem .hu, hanem egyéb, például nemzetközi domain tulajának kiderítésére van szükség, a who.is internetes oldalra kell kattintani ezen információk megtalálásához. Ez a honlap kiváló ugyanis a külföldi webcímek, így például a .com, a .net, a .info, stb. végződésű domainek információinak megtalálására. Ahogy a hazai weblapokkal összefüggő adatok begyűjtése, úgy a nemzetközi honlapok információnak meglelése is ugyanolyan rekordokban szerepel, azaz a webcím tulajdonosa, az egyéb kapcsolattartók kiléte, illetve a hozzájuk kapcsolódó további beregisztrált adatok találhatók meg a domain név tulajdonos keresés elvégzésekor.

A nemzetközi internetes azonosítók regisztrátorai (akik beregisztrálták a domaint) is fellelhetők ez esetben. Persze a domain név tulajdonos keresés a webcím foglaltsági állapotának éppen aktuális helyzetét adja eredményül, azaz, amennyiben a rendszer foglaltként jelzi az áhított internetes azonosítót, nem kell azonnal lemondani róla, hiszen nem biztos, hogy az ellenőrzött domain nem szabadul fel hamarosan. Ez azt jelenti, hogy bár még van gazdája adott webcímnek, lehetséges, hogy gazdája nem hosszabbítja meg annak bérletét, így az szabadon újraregisztrálhatóvá válik. A hazai domainek például lejáratukat követően még a felmondási idő teljes tartama alatt, azaz negyvenöt napig, ezt követően pedig a törlésüket megelőző, további hatvan napig türelmi időben vannak, vagyis várják aktuális gazdájuk meghosszabbításukra irányuló kezdeményezését (azaz a szükséges díj kiegyenlítését a bérleti idejük kiterjesztéséhez).

Amennyiben a fent jelzett időn belül nem történik meg a domainek bérletének meghosszabbítása, akkor felszabaduló webcímekké válnak, tehát újra gazdát keresnek. Ezek az internetes azonosítók már a tényleges törlésük előtt is kérvényezhetők a regisztrátornál, tehát a türelmi idő lejárta előtt is igényelhetővé válik a szolgáltatónál a nyilvántartásba vételük. Az is megtörténhet, hogy egy-egy domainre több igénylés is történik, ebben az esetben több kérvény mérkőzik meg egymással.

Persze az már más kérdés, hogy érdemes e használt domaint újraregisztráltatni (erről egyébként meg is oszlanak a vélemények), hiszen egyrészt jó, hogy sok hivatkozás mutat egy régi webcímre, másrészt lehetséges, hogy negatív hatással lesz a domain előélete az új működtetésre. Összességében elmondható, hogy a webcím szükségszerű az interneten való megjelenéshez, és mivel hosszú távon képviseli adott honlapot, korántsem mindegy, milyen internetes azonosító kerül beregisztrálásra. A webcím foglaltság ellenőrzés, valamint – esetenként – a domain név tulajdonos keresés használata pedig elengedhetetlen a megfelelő webcím megtalálásához.

Ide kattintva megnézheti, hogy regisztrálták -e már a domain nevet.

klassztarhely1