Domain név tulajdonosának ellenőrzése

Domain név tulajdonosának ellenőrzése

Domain név tulajdonosának ellenőrzése. Sok vállalkozó felteszi magának a kérdést: hogyan lehetne sikeresebb? A válasz pofonegyszerű: csupán a vevők minden kívánalmának eleget kell tenni. Ez nem csak azt jelenti, hogy ár érték arányban megfelelő, minőségi termékeket, szolgáltatásokat kell nyújtani, vagy hozzájuk kapcsolódóan garanciát biztosítani, az is fontos, hogy elérhető és leellenőrizhető legyen mind a vállalat, mind az általa végzett tevékenység akkor, mikor a fogyasztó úgy kívánja. Persze ez nem úgy értendő, hogy állandón nyitva tartó üzletet kell fenntartani, az is elég, hogy megjelenjen az online térben, azaz az internethasználó közösség bárhol, bármikor megtekinthesse honlapját. Ez egyébként nem csak a fogyasztók szempontjából előnyös, a partnereknek is kielégítő megoldás (hiszen nemcsak a régi üzletfelekkel való kapcsolattartás valósul meg így, hanem akár új üzleti kapcsolatok is születhetnek általa). Sőt, egy világhálón jelen lévő vállalat minden esetben több vásárlóval rendelkezik, és több bevételt produkál, mint az a konkurens cég, aki nem képviselteti magát az internet világában. (Ráadásul az a cég, aki rendelkezik honlappal, több ismeretre is szert tesz, hiszen megtanulja, mi az a domain regisztráció, vagy hogyan történik egy domain név tulajdonos ellenőrzés.)

klassztarhely1

Az a vállalat tehát, aki minimum egy weboldalt működtet, már tett a sikeréért. Persze mindez nem is nehéz feladat, hiszen csak két alapelemet kell beszerezni egy honlap üzemeltetéséhez. Egyrészt egy megfelelő méretű tárhelyet kell vásárolni, melyre maga a weblap, és annak mentései kerülnek, másrészt egy domain név szükséges, másnéven webcím, ami tulajdonképpen a honlap elérési útja. Valójában ez az az internetes azonosító, melyet a látogató szisztematikusan böngészője keresőmezőjébe gépel annak érdekében, hogy betöltésre kerüljön a kívánt honlap. (Vagyis a www kezdetű, és .eu, .hu, vagy egyéb végződésű URL). Míg a tárhelyet könnyű megvásárolni (hiszen csak azt kell tudni, mekkora méretre van szükség), addig a domain nevet viszonylag bonyolultabb megszerezni, ezt ugyanis magának a használójának kell kitalálnia. Akinek nincs ötlete a domain névre vonatkozóan, az körülnézhet a hasonló profillal rendelkező versenytársak internetes azonosítói között, vagy rákereshet bizonyos neki tetsző domainekre, és megnézheti azok gazdáját is. (Persze, mivel a domain egy egyedi azonosító kell, hogy legyen, másolni nem lehetséges a megtekintett webcímeket, csupán ötletet lehet meríteni belőlük.) Aki az utóbbi mellett dönt, vagyis kíváncsi adott domain gazdájára, annak annyit kell tennie, hogy használja a domain név tulajdonos ellenőrzés nevű funkciót, melyet egyébként a domain regisztráció előszobájaként előírt webcím foglaltság ellenőrzőn keresztül lehet elérni.

Domain név tulajdonosának ellenőrzése

Erre számos helyzetben lehet szükség, például akkor, ha valamilyen okból valaki fel akarja keresni az érintett domain gazdáját. Ez lehet egy egyszerű kérdésfeltétel, vagy bármilyen egyéb motiváció. Legtöbbször persze akkor van szükség a domain név tulajdonos ellenőrzés nevű eszközre, ha adás-vételi szándék merül fel egy adott internetes azonosító kapcsán, ugyanis csak így deríthető ki, hogy ki a megvásárolni kívánt webcím aktuális gazdája, ki az, akivel egyezkedni kell a domain megszerezhetőségével kapcsolatban. A domain aktuális tulajdonosának kilétét és adatait a domain név tulajdonos ellenőrzés során megtekinthető whois adatbázis tartalmazza. Ez a domain olyan rekordja, mely minden nyilvántartónál elérhető, azonban a tulajdonos adathalmazának publikus információmennyisége az egyes szolgáltatóknál eltérhet (ugyanis a nyilvánossá tehető adatok mennyiségét adott nyilvántartó önállóan dönti el a személyes adatok védelmének figyelembe vételével).

Domain név tulajdonosának ellenőrzése – szabad vagy foglalt?

A foglalt domainek száma ugyanis egyre csak növekedik, és sokan éppen arra a webcímre vágynak, ami már használatban van. A helyzetet csak tetézi, hogy nem csak egy webcíme lehet egy honlapnak, sőt, legjobb ugyanis, ha sok-sok domain mutat egy adott weboldal felé, hiszen minél több az azonosító, annál több helyről érkezik kattintás adott weblapra. Többek között ez is az oka annak, hogy rengeteg domain név van használatban, és egyre nehezebb szabad, megfelelő internetes azonosítót regisztráltatni. Ha tehát olyan nevet szeretne valaki, ami már használatban van, létezik megoldás, mégpedig az aktuális tulaj felkeresése, és egy ajánlattétel adása, melyet követően már csak a webcím gazdáján múlik, elfogadja e a kínált alkut, és átadja e a használatban lévő domainjét. Mivel a legtöbb esetben ismert, már befutott és jól működő domainek gazdái kerülnek ilyen helyzetbe – azaz lehetséges eladói pozícióba -, az esetek többségében nem köttetik meg az üzlet, hiszen a tulajok nem válnak meg kiváló pozícióban lévő, népszerű webcímeiktől. Persze mindennek megvan az ára, aki jó alkut ajánl, az nyertesen, tulajdonosként is kijöhet vásárlási szándékának kinyilatkoztatásából. A jó domainek azonban nagyon drágák, hiszen a gazdáik tudja, hogy az, aki meg akarja azt szerezni, sok pénzt hajlandó fektetni az adás-vételbe, így nem is adják piaci áron sikeres azonosítóikat. Az a domaingazda viszont, aki nincs tisztában webcíme értékével, de megszabadulna attól, az megteheti, hogy felbecsülteti domainjét annak érdekében, hogy tisztában legyen annak reális árával. (A becslés kitér a webcím hosszúságára, leírhatóságára, megjegyezhetőségére, piaci helyzetére, földrajzi behatárolhatóságára, stb., vagyis sokrétű, alapos osztályozásról van szó).

Domain név tulajdonosának ellenőrzése – Ha foglalt a kiválasztott domain név

Tehát ha egy foglalt domain név olyannyira elnyeri a leendő webcímtulajdonos tetszését, hogy csak és kizárólag arra van szüksége, és mindenáron meg akarja szerezni azt, akkor a domain név tulajdonos ellenőrzés során kiderítheti, kihez kell intéznie az ilyen irányú igényét, vagyis kinek kell alkut ajánlania a kívánt azonosító megszerzéséhez. Ha pedig – a fentiek szerint – elegendő összeget kínál a domain használatáért, és a név aktuális gazdája elfogadja azt, akkor zökkenőmentesen történhet meg az adás-vétel folyamata. A továbbiakban a domain név átírása következik, melyhez csupán az adminisztráció elvégzésére, vagyis az iratok kitöltésére és ellenjegyzésére van szükség.

Ha az alku azonban nem nyeri el a domain név tulajdonos ellenőrzés által felderített egyén tetszését, két lehetőség közül választhat a leendő domaintulajdonos. Vagy másik domain végződést választ adott aldomainhez (mely korántsem biztos, hogy olyan sikeresen fog működni, ahogy az eredeti ötlet által megszületett azonosító-végződés), vagy másik azonosítót kreál magának (ami nagy idő-, és energiabefektetést igényel).

A domain név tulajdonos ellenőrzés során vizsgált, alkuképes webcím választása egyébként azért is jobb megoldás a többi lehetőséghez képest, mert így a leendő tulajdonosnak nem kell bajlódnia egy új név kreálásával, és ebből következően nem kell szembesülnie azzal, hogy mennyi kritériumnak kell megfelelnie egy regisztrálandó internetes azonosítónak. Például nemcsak alaki, de jogi követelményeknek is meg kell felelni, mely feltételek egyébként a domain regisztrációs szabályzatban kerültek megfogalmazásra (és mivel publikus információk szerepelnek benne, a nyilvántartó oldalán bárki által bármikor ingyenesen elérhetők). Aki új domaint kell, hogy készítsen magának, annak lényeges, hogy áttanulmányozza ezt a szabályzatot. Így fontos például, hogy a bejegyezendő webcím szintaktikailag hibátlanul kerüljön megállapításra. Vagyis a szabályok értelmében egy domain minimum kettő, maximum negyven karaktert tartalmazhat (a legoptimálisabb azonban az öt és a tíz karakterhossz). Ezeken felül azt is lényeges leellenőrizni, hogy az internetes azonosító milyen karaktereket tartalmazhat.

Domain név tulajdonosának ellenőrzése – Használható karakterek. Mi lehet a domain nevében?

A magyar ábécé betűin (hiszen ékezetes betűk is lehetnek 2004 óta a névben) és a nulla és kilenc közötti számokon felül ugyanis csak kötőjel szerepetethető a domainben, erre vonatkozóan pedig plusz szabály, hogy két kötőjel nem állhat közvetlenül egymás mellett a webcímben, valamint csak és kizárólag betű és szám szerepelhet az azonosító első és utolsó karakterhelyen. Aki elég figyelmesen végigböngészi a domain kreálására vonatkozó előírásokat, az találkozhat egy internet dokumentummal, mely arra figyelmezteti a leendő webcímtulajdonost, hogy lehetőség szerint ne alkalmazzon számokat a domain első karakterhelyén, hiszen az ilyen internetes azonosítók nem működnek mindig megfelelően. A hibalehetőség előzetes jelzése miatt – mivel ezáltal tájékoztatásra kerültek a potenciális tulajdonosok – sem a nyilvántartó, sem a választott regisztrátor nem vonható felelősségre az esetleges – ebből eredő – károkért.

A domain név tulajdonos ellenőrzés során vizsgált webcím sikeres megvásárlása esetén tehát ezekkel a szabályokkal nem kell foglalkoznia az új gazdának, hiszen az internetes azonosító már használatban volt, ami csak arról a domainról mondható el, mely már regisztrálásra és bejegyzésre került (ezek a folyamatok pedig megkövetelik a helyes alaki felépítést, hiszen csak az a név regisztráltatható, mely minden szintaktikai feltételnek megfelel).

A jogi kérdések azonban nem ilyen egyértelműek, hiszen a domain név ellenőrzése során a rendszer az alaki hibákat kiszűri, a jogellenes webcímeket azonban nem képes teljes mértékben átvilágítani, így előfordulhat, hogy adott azonosító jogilag nem felel meg a követelményeknek. Tehát aki a domain név tulajdonos ellenőrzés során vizsgált webcímet meg kívánja vásárolni, az jó, ha előzetesen utánanéz annak, hogy az azonosító jogilag rendben van e. A jogtisztaság leellenőrizhető a védjegy adatbázisban, és a cégjegyzékben (hiszen ezekben a nyilvántartásokban meg lehet tekinteni, hogy adott név nem szerepel e valahol tiltólistán).

Az is fontos, hogy a név senki jogát se sértse, így nem lehet olyan domaint alkalmazni, mely kegyeleti- személyiségi vagy tulajdonhoz kapcsolódó jogokat sért. Ezen felül lényeges, hogy a webcím nem lehet jogsértő, félelmet, vagy megbotránkozást keltő és megtévesztő sem. Aki közdomain alá tartozó domaint kíván megvenni, annak arra is figyelnie kell, hogy az erre vonatkozó szabályoknak megfelel e. Ha valamelyik – a teljesség igénye nélkül felsorolt fenti – szabálynak nem felel meg a kívánt webcím, akkor jobb, ha másik domain után név a leendő tulajdonos. Ugyanis az a webcím, mely jogellenes, vagy jogsértő, vagy bármilyen jogi problémát vet fel, nem alkalmazható. Persze lehet, hogy sokáig nem derül ki a probléma, de ha fény derül a domain hibájára, akkor komoly szankciók várhatók miatta. A nyilvántartó és/vagy a regisztrátor ugyanis megteheti, hogy a problémás domain működését szünetelteti, vagy megszűnteti. Ezek a büntetések pedig egyetlen honlapnak és vállalatnak sem tesznek jót, hiszen kattintásokat, látogatókat, ebből kifolyólag pedig bevételt veszthet az internetes azonosító tulajdonosa.

Domain név tulajdonosának ellenőrzése – Adatok pontos megadására tessék figyelni!

A domain név tulajdonos ellenőrzés során egyébként fontos, hogy a keresett internetes azonosító hibátlanul, a bejegyzett formában kerüljön begépelésre és letesztelésre, hiszen bármilyen apró elírás (akár egy karakternyi különbség) is azt eredményezi, hogy a rendszer nem találja meg a kívánt domaint, de az is előfordulhat, hogy nem az a webcím kerül górcső alá, amit valójában szeretett volna az internethasználó. Ilyenkor lehet, hogy rossz irányba terelődik a keresés, és felesleges alkudozásba bocsátkozik a leendő tulajdonos a tévesen szerepeltetett azonosító miatt. Az is fontos a domain név ellenőrzés során, hogy az aldomain helyes feltüntetése mellett a bejegyzett webcímvégződés is pontosan kerüljön szerepeltetésre, hiszen korántsem mindegy, hogy egy aldomain milyen végződéssel kerül keresésre. Hiszen – a példának okáért – egy a .hu, vagy egy .com végződés teljesen más honlapot takar, hiába egyezik azok aldomainje.

Összességében akárhogy is választ domaint a leendő webcímtulajdonos, hosszú út vezet a kívánt azonosít használatáig. Akkor is sok idő-és munkabefektetéssel jár, ha új domaint kerál, és akkor is meglehetősen hosszadalmas, ha már használatban lévő webcímet akar megvásárolni. Sőt, ez utóbbinál (vagyis, ha a domain név tulajdonos ellenőrzés során vizsgált webcím megvétele mellett dönt a használó) – a már említettek szerint – jó alaposan átnézni a domain jogi állapotát, nehogy szankcionálható legyen a későbbiekben az azonosító. Sőt, azt sem árt tudni, hogy milyen hivatkozások mutatnak még adott webcímre, ugyanis bizonyos linkek visszavethetik a domaint. Már csak azért is érdemes körültekintően eljárni mind a domain választás, mind a domain név tulajdonos ellenőrzés során megvizsgált internetes azonosító megvásárlásakor, mert a webcím hosszú távon szolgálja a honlapot és a vállalati tevékenységet, vagyis javasolt a lehető legjobb döntést hozni ebben a témában.

Ide kattintva ellenőrizheti, hogy regisztrálták -e már a domain nevet.

klassztarhely1