Domain név regisztrációjának ellenőrzése

Domain név regisztrációjának ellenőrzése

Domain név regisztrációjának ellenőrzése. Az interneten való részvétel manapság mindenki érdeke, a magánszemélyek blogokkal ismertetik meg magukat, az állam és az egyéb szervek, illetve a külföldi gazdasági egységek pályázatokkal, hirdetésekkel, tájékoztatókkal jelennek meg az online térben, a vállalkozások pedig a fogyasztóikkal és a partnereikkel való kapcsolattartás és megismertetés miatt vesznek részt az internet világában. Az említett okokból – a fenti szektorok közül – a cégeknek a legfontosabb az online megjelenésük megvalósítása, hiszen a piaci kommunikáció ezen fajtája jóval gyorsabb, egyszerűbb, és olcsóbb számukra, mint a hagyományos kontaktálás a vevőkkel és a partnerekkel (hiszen amíg nem létezett online tér, ahol reprezentálhatta magát a cég, addig hirdetésekkel, kampányokkal, képviselőkkel tartották a kapcsolatot a többi piaci szereplővel). Manapság pedig egy internetes honlap segítségével mindez könnyen és gyorsan megoldható. A huszonegyedik században egy weblap elkészítése sem ördögtől való feladat, ugyanis egy tárhely és egy domain név szükséges csupán hozzá (meg persze a domain név regisztrációjának ellenőrzése, a bejegyeztetési kérelem, a regisztrációs díjfizetés, a honlap kialakítása, stb). Nem is kell sokáig keresgélni ahhoz, hogy mindkettő beszerzése sikeres legyen, hiszen egyre több regisztrátor foglalkozik ilyen szolgáltatással, sőt, van, hogy egy helyen a honlap létrehozásához szükséges mindkét alapvető hozzávaló megvásárolható (de olyan szolgáltatóval is lehet találkozni, aki csomagban kínálja őket).

klassztarhely1

A tárhely az az elkülönített tartomány, ahová maga a honlap feltöltésre kerül, a domain név pedig az az internetes azonosító, mely rátalál az adott weboldalra. Ez utóbbi jelent nagyobb feladatot egy leendő domaintulajdonosnak, hiszen a webcím nem a szolgáltató által generált karakterhalmaz, hanem a honlaptulajdonos komoly, és megfontolt döntésének eredménye. Egyszerűen fogalmazva, a domain név az a www kezdetű, szó, szóösszetétel, vagy karakterhalmaz, amit az interneten böngésző gépel a keresőmezőbe a megtalálni kívánt honlap betöltése érdekében. Azaz a megfelelő mennyiségű látogató eléréséhez elengedhetetlen a frappáns, minden igényt kielégítő webcím megtalálása. A domain akkor megfelelő, ha rövid (hiszen a párkarakteres neveket könnyebben memorizálják az emberek), ha megjegyezhető (azaz szisztematikusan felépített, értelmes kifezezést/kifejezéseket tartalmaz, nem csak egy értelmetlen karakterhalmaz), és ha utal valamennyire az adott vállalat nevére, illetve tevékenységi körére, vagy piacának földrajzi helyére.

Ezen kritériumok betartása nagyon fontos, hiszen egy optimális internetes azonosítóval könnyebben megtalálják a látogatók az adott honlapot, ami nemcsak több kattintást, de nagyobb bevételt is jelent a későbbiekben. Mivel a vállalatok felismerték az online részvétel fontosságát, mára egyre több és több céges weblap kerül napvilágra, mellyel összefüggésben egyre nagyobb számban vannak jelen a domain nevek is (pláne, hogy egy honlapra több is webcím mutathat), vagyis minden újabb vállalati világhálós megjelenéssel egy kicsit mindig nehezebb megfelelő, szabadon felhasználható internetes azonosítót találni. Persze ebben közrejátszik az is, hogy az emberek hasonlóan vélekednek a dolgokról, ahogy az optimális domain névről is.

A domain név regisztrációjának ellenőrzése megfelelő eszköz arra, hogy kiderüljön a potenciális webcímhasználó számára, hogy az általa választott, regisztráltatni kívánt név foglalt e. Ezt az ellenőrzőt bárki, bármikor megtalálhatja a hivatalos domin nyilvántartó, illetve bármelyik – választható – regisztrátor weboldalán. (Ez utóbbi szerv a nyilvántartó által kinevezett, bejegyzéssel megbízott szolgáltatót takarja.) A domain név regisztrációjának ellenőrzése tulajdonképpen egy olyan folyamat, mely során a leendő domainhasználó a szükséges mezőbe begépeli a kívánt internetes azonosítót, majd megvárja, míg a rendszer összeveti azt az adatbázisban lévő, már használatban lévő domainekkel, és pár másodpercen belül szembesül az eredménnyel.

Domain név regisztrációjának ellenőrzése – Hogyan történik

Maga az ellenőrzés kétféleképp történhet, ha olyan regisztrátor oldalán végzi a leendő webcímtulajdonos a domain név regisztráció ellenőrzést, ahol a végződés beírása is szükséges, akkor a használó végződéssel kell, hogy szerepeltesse a keresett domainjét, ha azonban olyan szolgáltató weblapján futtatja a foglaltsági tesztet, ahol végződés nélkül kell az internetes azonosítót feltüntetnie, akkor nem szerepelteti a végződést. Természetesen bármelyik módon is történik az ellenőrzés, az eredmény mindenképp értékelhető lesz a felhasználó számára.

Az első esetben, ha a végződés is feltüntetésre kerül a tesztmezőben, akkor arra az egy domainre vonatkozó eredmény kijelzése mellett, ha az a webcím foglalt állapotát jelzi, a rendszer a többi, adott domainhez szabadon használható végződést is szerepelteti. A második esetben viszont, ha a használó a végződés nélkül végzi el a tesztelést, akkor adott domain minden létező, üzemeltethető végződését felsorolja a rendszer, melyből választhat a leendő tulajdonos.

A domain név regisztráció ellenőrzés elvégzéséig is nagy utat kell bejárni, hiszen a jó és a testhezálló azonosító megtalálása bonyolult, nehézkes és hosszú folyamat. Persze ez nem csak és kizárólag az online térben lévő sok-sok domainnek köszönhető, hanem a hosszadalmas domain kitalálás procedúrájának is. Aki ugyanis találó, ötletes webcímet szeretne magának, az jó, ha nem sajnálja az időt a legoptimálisabb darab meglelésére. Az ötletelés sokféle lehet, van, aki papír alapon, van, aki számítógépen, és van, aki neten való böngészéssel próbál ráakadni a megfelelő domainre. Érdemes az egyediségre, a személyre szabottságra, a leleményességre, a testhezállóságra koncentrálni a brainstorming során és nem – a régi, megszokott módszer alapján keresőoptimalizálási szempontok szerint gondolkodni és dönteni. Persze (a már említettek szerint) fontos, hogy a domain utaljon a leendő használója nevére, tevékenységi körére, profiljára is, hiszen lényeges, hogy a böngészők a webcímről a honlapra asszociáljank.

Az internetes azonosító kiválasztásakor – mivel az egyediség és a célcsoport megtalálása a cél, javasolt a tevékenység helyére is sugallni. Ezzel ugyanis elérhetővé válik, hogy a keresőmotorok előrerangsorolják a weboldalt a megjelölt földrajzi részeken, segítve ezzel a célközönség honlap felé terelését. Ez utóbbi megvalósításához az is jó megoldás lehet, hogy a leendő domain tulajdonos a megfelelő végződést alkalmazza webcíméhez. Vagyis a hazai weboldalak, amik csakis magyar piacon tevékenykednek, a legtöbb esetben .hu végződést kapnak, míg azok a honlapok, melyek a nemzetközi piacon végzik a „munkájukat” (legyen az akár magyar akár nem), a leggyakrabban .com végződéssel rendelkeznek.

Ezeken felül persze még számos egyéb végződés is regisztráltatható, melyek alá csoportosíthatók is a különböző tevékenységek, földrajzi egységek, gazdasági szereplők. Például a .org végződésű honlapok jellemzően szervezeti munkáját, a .com pedig kereskedelmi tevékenységet jelöl. Természetesen a legaprólékosabb módon, a legnagyobb összpontosítással kitalált, elsőre egyedinek és sajátosnak tűnő webcímeknél is megtörténhet, hogy a domain név regisztrációjának ellenőrzése nem engedi tovább őket a regisztrációs folyamathoz. Ez nem csak akkor fordulhat elő, ha foglalt a domain, akkor is piros jelzésben részesül az internetes azonosító, ha az egyéb feltételeknek nem felel meg. (A pontos hibakódot minden esetben jelzi a rendszer.) Ilyen például a szintaktikai, vagy a jogi probléma is. Az előbbi hiba a webcím alaki problémáját jelenti, hiszen nem mindegy, hogy az azonosítók hogyan épülnek fel. Erről részletes tájékoztatás a domain regisztrációs szabályzatban található.

Eszerint a domain hossza kettő és negyven karakterazámmal bírhat, a legmegfelelőbb azonban az öt és a tíz karakter közti névhosszúság. Ezen felül a domain tulajdonosának tisztában kell lennie azzal, hogy a latin ABC ékezet nélküli betűi mellett a magyar ABC ékezetes tagjai is szerepelhetnek az azonosítóban (hiszen 2004. óta nem jelent problémát az ékezetes betűk használata a magyar webcímek esetén). Sőt, a betűk mellett a 0 és 9 közötti számok, illetve a kötőjel karakter is megjelenhetnek a domainben. Természetesen ezekre vonatkozóan vannak kikötések is, például két kötőjel egymás mellett nem szerepelhet, illetve első és utolsó helyen ez a karakter nem állhat, hiszen ezeken a karakterhelyeken csak betűk és számok lehetnek.

A numerikus karakterek első helyen való alkalmazása azonban elég megosztó, ahogy azt az RFC1035 internetdokumentum sem ajánlja. Ez persze nem azt jelenti, hogy tiltott lenne a használata, inkább csak annyit tesz, hogy óvatosan üzemeltetendő, ugyanis a zavartalan alkalmazást befolyásolhatja a számmal való domainkezdés. Nem véletlen, hogy az ebből eredő károkért és a fennakadásokért való felelősség csak és kizárólag a webcím tulajdonosát terheli, azokat senkire át nem háríthatja.

A jogi hibák az alaki problémákhoz hasonlóan nem minden esetben kapnak tilos jelzést a beregisztrálhatóságot illetően, azok lehet, hogy csak a használat során derülnek ki. Ez természetesen nagyobb probléma, mintha már a domain bejegyzését megelőzően kerülne napvilágra a jogtalanság, hiszen ez a hiba komoly szankcionálást vonhat maga után. Azaz nagy az esélye, hogy – a jogtalan üzemeltetés mértékéhez mérten – kisebb, vagy nagyobb büntetést kap annak használója. Ennek fényében a regisztrátor, illetve a nyilvántartó azonnali szüneteltetésre, vagy beszűntetésre ítélheti a használatban lévő domain nevet, amik komoly fennakadást okoznak tulajdonosának.

Az, hogy az internetes azonosító jogtalan használnálatban van, több okból is bekövetkezhet. A leggyakoribb probléma, hogy az emberek egy már létező domainnel kísértetiesen megegyező webcímet választanak maguknak, és bár a domain név regisztrációjának ellenőrzése ezen azonosító bejegyeztetésének teret ad, az sértheti az eredeti domain használójának jogait, tehát bűntethető a másolt webcím. Ennek kiküszöbölésére érdemes még a domain név regisztráció ellenőrzés elvégzése előtt végigböngészni az erre irányuló jogszabályokat, és áttekinteni a hivatalos domain szabályzatot. Így ugyanis elkerülhető a jogtalan domain bejegyeztetése és használata. Az tehát, hogy a leendő névtulajdonos a tőle elvárható legnagyobb gondossággal járjon el a webcím kiválasztásakor, rendkívül fontos.

A domain szabályzat egyértelmen kimondja, hogy csakis az az internetes azonosító lehet üzemeltetés alatt, ami nem sérti a személyiségi-, a kegyeleti-, a névkizárólagossági- valamint a szellemi tulajdon jogait, illetve nem kelt félelmet, nem téveszti meg a látogatókat, nem jogellenes, és nem megbotránkoztató. Arra is ügyelni kell, hogy a közdomainek alá már bejegyzett, illetve a webszolgáltató által védettként jelölt domainek sem alkalmazhatók. A potenciális webcím tulajdonosnak tehát a mind a regisztráltatni kívánt azonosító, mind a domain név regisztráció ellenőrzés elvégzése előtt meg kell bizonyosodnia arról, hogy sem a cégjegyzékben, sem a védjegy adatbázisban nincs olyan domain, mely megakadályozhatja az áhított webcím jogtiszta használatát.

Ha jogilag és alakilag is rendben van a bejegyeztetni kívánt internetes azonosító, a domain név regisztráció ellenőrzés elvégzését követően azonban a rendszer mégsem engedélyezi annak regisztrációját, akkor valószínűleg az már bejegyzett státusszal rendelkezik, amit egyébként „foglalt domain” jelzéssel a teszt eredménye ki is mutat. Ez az, amit egyetlen leendő domain tulajdonos sem szeret tapasztalni a névellenőrzés során, hiszen ez azt jelenti, hogy újra kell gondolni a választott, ám használatban lévő webcím kérdését. Három lehetőség közül választhat a leendő felhasználó, vagy új dönt, hogy egy másik azonosítót választ, ami egyébként a legkézenfekvőbb és legegyszerűbb megoldás, vagy más végződést választ a kiszemelt domainhez, esetleg kísérletet tesz az eredetileg kitalált webcím megvásárlására.

Első esetben az is megtehető, hogy nem egy teljesen eltérő domain kerül kreálásra, hanem a foglalt állapotot kapott webcím további karakterekkel való toldásával oldja meg a felhasználó a problémát. Ez több problémát is felvet, egyrészt lehetséges, hogy egy értelmetlen, karakterhalmaz válik a domainből (ami azt is eredményezheti, hogy a látogatók nem tudják azt megjegyezni), másrészt előfordulhat, hogy túl hosszúra sikerül a név (ami szintén bonyolulttá teszi annak a keresőmezőbe gépelését). A második esetben – a másik végződés választása mellett való voksoláskor – nem biztos, hogy van éppen szabad, a domainhez passzoló, vagy épp a tevékenységi körnek, illetve a földrajzi elhelyezkedésnek megfelelő végződést találni.

A harmadik lehetőség, mikor az internetes azonosító megvásárlása mellett dönt a leendő felhasználó. Ez a legstresszesebb és legdrágább megoldás, hiszen a régi tulajdonos nem biztos, hogy eladja a domainjét, és az sem, hogy azt olyan áron teszi, ami még elfogadható az új felhasználó számára.

A fentiekből látható, hogy a domain név regisztráció ellenőrzés elő-és utómunkája is meglehetősen nehéz feladat, ennek ellenére azonban megéri a bele fektetett munkát, hiszen egy minden szempontból megfelelő webcím hosszú távon kiváló befektetés.

Ide kattintva ellenőrizheti, hogy a domain-t regisztrálták -e már.

klassztarhely1