Domain név keresés

Domain név keresés

Domain név keresés weboldalunk számára nagyon fontos, hiszen a huszonegyedik században az egyre növekvő fogyasztói igények, és az informatika fejlődése teret adott a kényelmes, otthonról, akár a karosszékből intézhető, online vásárlásoknak. Az a vállalat, amelyik lépést akar tartani a világ trendjével, és elérhetővé akar válni az internet segítségével bármikor, bárkinek, bárhol, az egy egyedi, könnyen kezelhető, fogyasztóbarát honlapot készít magának. Mivel az emberek többsége a vásárlásai előtt az online térben vizsgálódik a kiszemelt termékekről, szolgáltatásokról, az interneten megjelenő cégek jelentős versenyelőnyre tesznek szert a honlaptalan konkurenciával szemben. Ennek köszönhetően már a kisebb vállalatok is képviseltetik magukat az online piactéren, ami nem csoda, hiszen a weblap készítése nagyon egyszerű feladat, csupán egy tárhely és egy domain név kell az elkészítéséhez.

klassztarhely1

Az előbbi egy olyan lemezterület, ahová a weboldal kerül, az utóbbi pedig egy sajátos, egyedi internetes azonosító, mely arra hivatott, hogy használatával a látogatók megtalálják a honlapot. Valójában ez egy webcím, amit a böngésző keresőmezőjébe kell írni annak érdekében, hogy a keresett weboldal betöltésre kerüljön. A domain név keresés azonban csak akkor vezet eredményre, ha a böngésző használója hiba nélkül gépeli azt be a megfelelő helyre, amennyiben egy karakter is különbözik az eredetitől, a keresés meghiúsul, és csak keresőmotorral lehet adott oldalra bukkanni.

Domain név keresés – Hogy néz ki?

A domain felépítése minden internethasználó számára ismert, www karakterekkel kezdődik – mely a world wide web rövidítése, jelentése pedig világháló – egyedileg kreált szóval/szavakkal folytatódik, és a használatban lévő két, három, vagy négybetűs végződéssel fejeződik be. A végződések árulkodók, hiszen van, hogy adott államra utalnak (például a cég címét, vagy működésének helyét mutatja be), van, hogy a profilt jelölik (a .org például szervezeti honlapot, az .info információs oldalt, .hu magyarországi érdekeltséget és tevékenységi helyet, a .eu Uniós piacon lévő vállalatot, míg a .com kereskedelmi weblapot sejtet). Számos egyéb – jelentéssel bíró – végződés elérhető a felhasználók számára, melyek kiadásáról és bevonásáról is az ICANN nemzetközi szerv gondoskodik. A domainek kiosztása a first come, first served, azaz az elsőként a névért jelentkező egyben a használati jogot élvező elvét követi.

A world wide web és a végződés között elhelyezkedő karakterek szabadon választhatók, persze szigorúan a jogszabályokban és a domain szabályzatban lefektetett kritériumok betartásával. Ennek értelmében a domain név keresés alkalmával a leendő tulajdonosának oda kell figyelnie, hogy az internetes azonosító alakilag és jogilag is megfeleljen az általa támasztott feltételeknek. Amennyiben a szabályok a webcím választásakor (valamint annak használatakor) nem kerülnek betartásra, a domain használó komoly szankciókra számíthat (a név szüneteltetésétől egészen annak megszűntetésig).

Szintaktikai szempontok alapján a domain név kettő és negyven karakter hosszúságú lehet, a regisztrátorok azonban azt javasolják, hogy öt és tíz karakter között kerüljön a webcím megkreálásra. Mivel a 2004-es évtől ékezetes betűk is alkalmazhatók a domain létrehozásakor, a latin ABC ékezet nélküli betűi mellett a magyar ABC ékezetes á, é, í, ó, ö, ő, ú, ü, ű betűi is helyet kapnak az internetes azonosítóban. Sőt, 0-9-ig terjedő számok és kötőjel is szerepelhet a névben. Ez utóbbi karakter esetén azonban szabály, hogy kettő nem állhat közvelenül egymás mellett. Az is fontos, hogy a webcím első és utolsó karakterhelyén csakis szám és betű állhat, más karakter nem. Az RFC105 internet dokumentum szerint azonban a számmal kezdődő domain név keresés nem mindig eredményes, annak ilyen módon történő alkalmazása a zavartalan használat érdekében nem javasolt. Az a felhasználó pedig, aki ennek – a felhívásnak – ellenére mégis számmal kezdődő internetes azonosítót kíván használni, azt önálló felelősség terheli minden, ez által bekövetkező probléma esetén (hiszen sem a regisztrátor, sem a nyilvántartó nem vállal ebből eredő károkért felelősséget).

A jogi kritériumok betartása a szintaktikai szabályok alkalmazásánál jóval nehézkedebb feladat a domain név keresés során, hiszen nem elég csupán a szabályzatot átlapozni a követelmények elsajátításához, a cégjegyzéket és a védjegy adatbázist is végig kell nézni annak érdekében, hogy a leendő domain használó/tulajdonos a tőle elvárható legnagyobb gondossággal tudjon eljárni a megfelelő webcím kiválasztásakor. Fontos ugyanis, hogy a bejegyeztetni kívánt internetes azonosító más személy vagy szervezet névkizárólagossághoz -, szellemi tulajdonhoz -, személyiséghez fűződő jogát, és kegyeleti jogát a legkisebb mértékben se sértse.

Domain név keresés – Mit lehet és mit nem?

Mindezt persze úgy kell megtenni, hogy a választott domain név sem félelmet keltő, sem megbotránkoztató, sem jogellenes, sem megtévesztő ne legyen. Lényeges továbbá, hogy közdomain alatt regisztrálásra került, és webkiszolgáló által jegyzett, védett domainek nem alkalmazhatók. Amennyiben a leendő domain használó .hu közdomain alá regisztráltatná az általa kerált azonosítót, akkor is a domain szabályzatban foglaltak szerint kell eljárnia, vagyis fontos tudnia, hogy önkormányzathoz tartozó településnév domainként való használata csak és kizárólag adott önkormányzat hatásköre, ahogy az országnév webcímként alkalmazása is csakis az adott ország arra felhatalmazott szervének jogosítványa.

Az internetes címek sajátosak, egyediek, ezért árfekvésük is különböző, a költségvonzatukat tekintve tehát egyáltalán nem mindegy, hogy milyen azonosító kerül kiválasztásra. Ebben a kérdésben fontos tudni, hogy mind a domain felépítése, mind a végződése jelentősen nyom a latban. Hiszen – például – minél ismertebb és népszerűbb egy végződés, annál többe kerül. (Emiatt a .hu és a .com a legdrágább manapság használatos végződések.) Természetesen a domainek ára nem a megvásárlási értéküket jelenti, hanem a bérleti díjukat, hiszen birtokolni nem, csak bérelni lehet őket. Ez a díj a felhasználó által választott regisztrátornak (aki a hivatalos Domain Nyilvántartó által erre a célra felhatalmazott szerv) fizetendő a szerződésben meghatározott időközönként. Így lehet éves, vagy akár kétéves bérleti díjfizetést is alkalmazni, a lényeg, hogy a zökkenő-, és szünetmentes névhasználat érdekében ez a költség időben kiegyenlítésre kerüljön. Természetesen a regisztrátorok jó előre tájékoztatják ügyfeleiket a díj esedékességének közeledtéről, így nem fordulhat elő, hogy puszta figyelmetlenségből ne kerüljön sor annak kifizetésére.

A domain előtag és a végződés között lévő szó, vagy szóösszetétel a domainnév első része, mellyel akár alcsoportok létrehozása is lehetséges, melyek az internetes azonosító alkönyvtárai – amikhez könnyen regisztrálható nevet lehet kreálni. Az aldomain akkor használható fel, amikor az internetes azonosító- használó egyszerre több arculatot szeretne egyenként bemutatni, vagy amikor a tevékenységét szeparáltan szeretné szerepeltetni.

Van lehetőség több domain név regisztrálására is – amennyiben a profil olyan termékre, vagy szolgáltatásra specializálódik, mely várhatóan nagy keresletet hoz -, amivel megakadályozható, hogy a versenytársak elvegyék a vállalathoz illő domaineket, és az is elérhetővé válik, hogy egyidőben több internetes azonosító mutasson egy adott weblapra. Mivel a honlapok közötti tartalom duplikálása súlyos szankciókat jelenthet adott vállalatnak a keresők által, nem érdemes kockáztatni, a domainek mögé javasolt a másolt tartalom helyett eltérő mondanivalót feltölteni. Annál is inkább, mert a keresők által kiszabott büntetések meglehetősen sokrétűek, a rangsorhelyezésbeli hátrasorolástól az indexálásból való kiesésig minden szanckió előfordulhat. Amennyiben a domain név keresés eredményes volt, és sikeresen kiválasztásra került a testhezálló azonosító, ami jogilag és szintaktikailag is megfelel az általa támasztott követelményeknek, akkor a domain név foglaltság ellenőrzés folyamata következik. Ez a művelet egy teszt, ami a választott domain nevet vizsgálja regisztrálhatósági szempontból.

A domain foglaltság ellenőrzés a hivatalos nyilvántartó, és a regisztrátorok weboldalán bárki által, bármikor, korlátlan tesztszámmal, ingyenesen használható. Maga a folyamat rendkívül egyszerű, a felhasználónak csak annyi a dolga, hogy a megfelelő mezőbe beírja az ellenőriztetni kívánt internetes azonosítóját (persze attól függően, hogy a szolgáltató milyen tesztert használ, végződéssel vagy anélkül kell elvégezni a név betáplálását), majd elindítja a foglaltság ellenőrzést. Az eredmény másodperceken belül megtekinthető, a rendszer ugyanis gyorsan futtatja végig a kívánt webcímet az adatbázisban. Amennyiben a regisztrátor ellenőrzője a névhez csatolni kívánt végződés megjelölésével kérte a domain begépelését, az adott név állapota azonnal a képernyőre kerül (ha a választott azonosító foglalt, akkor az állapotjelzése alatt azonnal felsorolásra is kerül az adott aldomainhez választható összes szabad végződés), ha viszont az ellenőrzőbe végződés nélkül kellett szerepeltetni a tesztelni kívánt domain nevet, akkor eredményként annak összes elérhető végződése láthatóvá válik a képernyőn.

Amennyiben a bejegyeztetésre szánt webcím a domain ellenőrző szerint szabad állapotú, akkor regisztráltatható. Ilyen eredmény esetén érdemes azonnal elindítani a bejegyeztetési folyamatot, mivel előfordulhat, hogy egy később kezdeményezett regisztrációs kérelem során már nem lesz elérhető a kívánt internetes azonosító.

A fentiek alapján látható, hogy a domain név keresés a bejegyeztetésének elindításával záródik le, hiszen amennyiben a foglaltsági teszt során kibukik a webcím használhatatlansága, az ellenőrzést egészen az első szabad jelzéséig kell próbálgatni. Ha pedig a teszt zöld utat ad, megkezdődhet az internetes azonosító regisztrációja, ami, hasonlóan – a domain név keresést követő – foglaltsági ellenőrzés elvégzéséhez, rendkívül könnyű feladat, mindössze a bejegyeztetéshez szükséges iratokat kell hiánytalanul, pontosan kitölteni, elküldeni a szolgáltatónak, majd kiegyenlíteni a regisztráció költségét.

Amennyiben a domain név keresés során kreált internetes azonosítót valaki már üzemelteti, a leendő domain használó három opció közül választhat. Elsőként lehetősége van arra, hogy a választott webcím helyett egy másikat alkot meg. A három közül egyébként ez a legstresszmentesebb, legegyszerűbb és legkézenfekvőbb potenciál. Ha ez a megoldás nem felel meg a jövőbeli tulajdonosnak, akkor dönthet úgy, hogy megtartja az aldomaint és új végződést választ mellé. Ebben az esetben úgy érezheti a felhasználó, hogy sikeres volt a domain név keresés, hiszen megtarthatta az eredeti ötletét, ám nem biztos, hogy egy másik végződéssel is hasonlóan sikeres lesz az internetes azonosító, mely az első koncepcióval lett volna. A harmadik lehetőség az eredetileg kiválasztott webcím megvétele jelenlegi tulajdonosától.

Ez azonban nem mindig jó befektetés, hiszen (mivel mégiscsak egy használt domainről van szó) az emberek a régi profilra asszociálhatnak, – hiába az új arculat – ami miatt akár látogatókat (és egyben fogyasztókat) is veszthet a név új felhasználója. Emellett pedig az is lehet, hogy a domain eredeti tulajdonosa csak a piaci árnál magasabb ellenérték fejében válik meg régi azonosítójától (hiszen tudja, hogy a leendő tulajdonosnak ez mennyire fontos). Nagyon ritka ugyanis az olyan domain használó, aki domain adás-vétel előtt felbecsülteti annak értékét. A becslés egyébként egyedileg, öt szempont szerint történik, azaz a domain karaktereinek száma, a nyelvi és fonológiai pontosság, az elgépelhetőség szintje, a nemzetközi piacokon való használhatóság, és a jogi helyzet függvényében zajlik.

Összességében tehát elmondható, hogy a domain név keresés korántsem egyszerű feladat, sőt, kulcsfontosságú mind a honlap, mind a weboldaltulajdonos megítélése és sikeressége szempontjából. Emiatt nagyon fontos, hogy a webcímet hosszú távra kell tervezni, és a vele szemben felállított követelményeknek folyamatosan meg is kell felelni.

Ide kattintva kereshet domaineket.

klassztarhely1