Domain név ellenőrzés

Domain név ellenőrzés

Manapság nehéz olyan vállalatot találni, mely nem jelenik meg a világhálón. Persze nem a hírportálok cikkjeiben, vagy a munkaerőkereső oldalak “hasábjain” való részvételről van szó, hanem az interneten való naprakész – a fogyasztókkal való könnyebb megismertetés és folyamatos, egyszerűbb kapcsolattartás érdekében történő – szereplésről. Ehhez a huszonegyedik században nem is kell más, mint egy profi honlap ( és domain név ellenőrzés) , melynek elengedhetetlen feltétele egy frappáns, könnyen megjegyezhető, a vállalati profillal összhangban lévő domain név. Persze, mivel már rengeteg vállalat és magánszemély rendelkezik weboldallal – és ezzel összefüggésben domain névvel, – nehéz megtalálni azt az internetes azonosítót, mely még szabadon elérhető, és ezáltal azonnal bejegyezhető. Természetesen ez nem lehetetlen próbálkozás, idővel – a megfelelő idő és munkaráfordítással – mindenki megtalálja a neki megfelelő domain nevet. Fontos, hogy ez az azonosító utaljon valamelyest a cég/vagy magánszemély tevékenységére, illetve nevére (a látogatók könnyebb honlapra találása érdekében), egyszerűen épüljön fel (a név ne legyen túl hosszú, vagy túlságosan bonyolult), illetve az is, hogy szabadon bejegyezhető legyen (vagyis hogy ne legyen más által már használatban). Ha pedig már megvan a megfelelő ötlet, vagyis a vállalatra illő, egyedi internetes azonosító fejben már kiválasztásra került, nincs más hátra, mint a domain név ellenőrzése.

klassztarhely1

Domain név ellenőrzés

Ez tulajdonképpen egy olyan folyamat, melyet a felhasználó kezdeményez az arra alkalmas honlapokon, és arra a vizsgálatra irányul, hogy a lefoglalni kívánt internetes azonosító szabad-e, illetve már nem regisztrálható. Ehhez tudni kell, hogy a hiteles domain információk hivatalos adatbázisból érhetők el, melyeket a regisztrátoroknál lehet megtekinteni. A domain regisztrátorok (tulajdonképpen szolgáltató szervezetek – akiket a nyilvántartó hatalmazott fel – és amiket a domain megigénylője és/vagy felhasználója választ és bíz meg a domain delegálásával, regisztrálásával, és fenntartásával) által közölt adatok frissek, hiszen az adatbázisuk forrás folyamatosan aktualizált. Persze nem lehetetlen, hogy az adatbázis és a szolgáltatói oldalon lekérdezhető domain információk között differencia mutatkozzon, vagyis előfordulhat, hogy a domain név ellenőrzés zöld utat ad a letesztelt internetes azonosítónak, miközben annak regisztrációja már elkezdődött egy másik szolgáltatónál. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy gyakori jelenségről lenne szó, épp ellenkezőleg, a két információbázis eltéréseinek előfordulása nagyon ritka, a szolgáltatók csupán önmaguk “bebiztosítása” érdekében tesznek erről említést honlapjukon, és térnek ki arra, hogy bármiféle műszaki problémából, vagy frissítésből eredő devianciáért semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Ez a nüansznyi hibalehetőség nem szabad, hogy bárkit – aki domain nevet kíván kreálni és bejegyeztetni – eltántorítson elképzelése megvalósításától, hiszen amennyiben a regisztráltatni kívánt domainhez minimum kettő DNS kiszolgáló tartozik, gyakorlatilag minden technikai feltétel adott a domain létrehozásához. Annak érdekében pedig, ha olajozottan szeretne valaki új domain nevet szerezni magának, a tárhely és domain szolgáltató kiválasztása után már csak egy dolga van, mégpedig – a már említett – domain név ellenőrzés elvégzés. Ez nem bonyolult feladat, – ahogy az már említésre került, – a szolgáltatók honlapján található domain ellenőrző mező kitöltésével letesztelhető, hogy az a bizonyos, megfelelőnek ítélt domain név bejegyzésre került e már, illetve elindult e a regisztrációja. A mező kitöltése nagyon egyszerű, csupán be kell gépelni a kiválasztott nevet (a megadott módon, végződéssel, vagy anélkül), valamint szükség esetén – illetve ahogy adott szolgáltató ellenőrző rendszere kívánja – a humán nyilatkozattételt is meg kell tenni (vagyis be kell jelölni a nem vagyok robot lehetőséget), és amennyiben szükséges, az ellenőrző kódot is szerepeltetni kell a megfelelő mezőben (amely egy, a képernyőn megjelenő több karakterből álló sor bemásolását jelenti). Tulajdonképpen a begépelt domain név a teljes adatbázis adatai között pásztáz végig, és teszteli le, hogy a kreált internetes azonosító elérhető e.

Ez nem vesz sok időt igénybe, a rendszer meglehetősen gyorsan működik, tulajdonképpen másodpercek alatt megérkezik a válasz a választott név állapotáról. Amennyiben zöld utat ad a domain név ellenőrzés, az azt jelenti, hogy a kiválasztott név szabadon bejegyezhető, és elindulhat a regisztrációs folyamat. Ha azonban a domai állapota foglalt, vagyis nem használható a választott név, azt is egyértelműen jelzi a rendszer. Ilyenkor a legegyszerűbb megoldás, ha másik domain név kerül kiválasztásra. Amennyiben azonban adott internetes azonosítónak van bármilyen szabad végződése, azok minden esetben felajánlásra kerülnek a felhasználónak. Tehát ha a regisztáltatni kívánt domain állapotát a rendszer már használatban lévőnek mutatja, akkor sem kell csüggednie a potenciális honlaptulajdonosnak, hiszen van lehetősége arra, hogy ugyanazon nevet szabad .com, .eu, .info, .net, vagy egyéb formátumban használatba vehesse.

Ha viszont a felkínált javaslatok egyike sem nyeri el a leendő felhasználó tetszését (például ha elengedhetetlen számára adott név .hu végződéssel való netes megjelenése, mely piros jelzést kap a domai név ellenőrzés folyamán), két lehetőség közül választhat. Vagy a már említett módon újabb internetes azonosítót választ – mely remélhetőleg szabadon beregisztálható állapotú – vagy felveszi a kapcsolatot a domain jelenlegi használójával, és alkut ajánl a név használatáért. Ez utóbbit nagyon egyszerű megtenni – mármint a kapcsolatfelvételt -, a hivatalos nyilvántartói weboldalon ugyanis megtekinthető minden domain whois rekordja, vagyis bármely kulcsszó bármely végződésének használóját (nevét), elérhetőségét (utca, házszám, irányítószám, település, ország, telefon, telefax, névszerver) illetve a domain adatait (regisztrálásának ideje, módosításának időpontja, a regisztrátor és az adminisztratív kapcsolattartó neve, elérhetősége, címe) már említésre került, több karakterből álló ellenőrző kód begépelése mellett bárki megtekintheti.

Az esetek többségében egy sikeres domain név, illetve honlap – valószínűleg – nem képezheti alku tárgyát, mivel annak jelenlegi használója a gyümölcsöző működésnek köszönhetően feltételezhetően nem, vagy csak kivételes esetben mond le azok jogáról. Ehhez egy visszautasíthatatlan ajánlatra, és/vagy egy megfelelő időpontban történő ajánlattételre van szükség, hiszen lehetséges, hogy éppen abban sikerül alkut ajánlani, amikor a jelenlegi felhasználó annak eladásán gondolkodik. Ha pedig megköttetik az üzlet, nincs szükség másra, mint egy formanyomtatvány kitöltésére, mely az átadás tényének a nyilvántartásba vételét tartalmazza. Természetesen a legritkább esetben végződik egy domain név ellenőrzés ilyen forgatókönyvvel, a legtöbbször, ha foglalt állapotot jelez a potenciális felhasználónak a rendszer, egy újabb domain név kreálására kerül sor. Ez jóval gyorsabb és egyszerűbb megoldás a régi (ám befutott), már gazdára talált nevek megszerzésénél, arról nem is beszélve, hogy sokkal kevesebb stresszel is jár.

Ha azonban egy újabb domain név kitalálása a feladat – és a cél -, érdemes végiggondolni, hogy melyik az az internetes azonosító, mely egyedi, tükrözi a vállalati profilt, és még van esély a szabad lefoglalhatóságára is. Mindezek mellett fontos, hogy a domain megfeleljen a domain regisztrációs szabályzatban szereplő kritériumoknak. Ez alapján lényeges, hogy minimum kettő, és maximum negyven karakter hosszúsággal bírhat (érdemes szem előtt tartani, hogy az öt és a tíz karakterszám közötti domain nevek a legajánlatosabbak). Fontos kritérium még, hogy csak ékezetmentes latin betűk (azaz a-z karakterek), ékezetes magyar betűk (tehát á, é, í, ó, ö, ő, ú, ü, ű karakterek), 0-9-ig terjedő számok, valamint a kötőjel karakter szerepelhetnek az internetes azonosítóban.

Az viszont nem lehetséges, hogy ez utóbbi, vagyis a kötőjel duplán, egymást követően jelenjen meg a névben, és az is kikötés, hogy az internetes azonosító első és utolsó karaktere kizárólag szám, vagy betű lehet, egyéb karakter nem. Sőt, ha a felhasználó úgy dönt, hogy a regisztrálásra szánt domain-jének első karakterhelyén számot szerepeltet, az akár negatívan is befolyásolhatja a név működőképességét (ennek ellenére – bár nem ajánlja az RFC1035 internet dokumentum – természetesen választható ilyen internetes azonosító).

Ha ezen feltételek valamelyikének nem felel meg a kiválasztott, használni kívánt azonosító, az minden esetben piros jelzést kap a rendszertől, vagyis a domain név ellenőrzés során a felhasználó azonnali hibaüzenetet kap, hiszen ilyenkor szintaktikailag hibás a domain, és azt nem lehet beregisztrálni.

Bár a formai követelményekkel nem összeegyeztethető azonosítókat a rendszer képes kiszűrni, a jelentéstartalom azonosítására és vizsgálatára a domain név ellenőrzés nem tud kitérni, így a jogellenes, megbotránkoztatást, esetleg félelmet keltő, vagy megtévesztő internetes azonosítók ellenőrzése is csupán szintaktikailag kerül ellenőrzésre, a későbbiekben azonban azonnali kizárásra kerülnek. Tehát hiába mutat szabad állapotot a domain név ellenőrzés, attól még nem biztos, hogy adott azonosító regisztrálható is. Minden potenciális felhasználó a regisztráltatni kívánt domain nevét a jogszabályoknak és a delegálási szabályzatnak megfelelően kell, hogy megválassza, valamint a lehető legnagyobb gondossággal kell eljárnia az internetes azonosító igénylése és használata során.

Ennek megfelelően az igénylő más egyén és szervezet jogait nem sértheti, és az is elvárható tőle, hogy a domain kreálását megelőzően mind a cégjegyzéket, mind a védjegy adatbázist átvizsgálva tegye le a voksát a megfelelőnek ítélt azonosítóra. Ezeken felül olyan név sem választható, mely adott közdomainok alatt regisztrált, esetleg a publikált védett azonosítók közé tartozik. Sőt, aki .hu nevet szeretne bejegyeztetni, annak tudnia kell azt is, hogy csak és kizárólag az adott önkormányzat használhatja a településnévvel azonos domainokat, és ezzel összhangban, csak adott állam képviselete alkalmazhat az országa nevével azonos azonosítókat. Viszont, ha a potenciális domain tulajdonos másodszintű közdomain alá regisztráltatná a kiválasztott azonosítóját, a fenti – a településnévvel, illetve országnévvel kapcsolatos – elvárások hatályukat vesztik.

Tehát a domain név ellenőrzés zöld jelzése esetén sem szabad elfelejteni, hogy csak és kizárólag a domain szabályzatban foglaltaknak megfelelő internetes azonosítók regisztrációja történhet meg, minden domain-igénylő és felhasználó önmaga tartozik felelősséggel a névválasztásáért, annak jogszerűségéért, az azonosító jelentéstartalmáért, illetve használatáért, és annak a működtetés jogszerűségéért, valamint mindezek következményeiért és az ezek által okozott károkért. Azaz a domain igénylő és használó kötelessége a legnagyobb gondossággal eljárni -, és minden szempontot figyelembe venni – a névválasztásnál, illetve annak bejegyeztetése előtt a legnagyobb figyelemmel leellenőrizni annak jogszerűségét, megvizsgálva azt, hogy annak használatával harmadik személyt nem sért e.

A regisztrátorok és a nyilvántartó ugyanis áthárítják a domain név választás és használat következményeit, illetve az okozott károkat a problémás domain tulajdonosainak. Amennyiben pedig fény derül arra, hogy a legnagyobb odafigyelés mellett létrehozott és delegált, – vagyis a domain név ellenőrzésénél is szabad utat kapott – használatban lévő internetes azonosító jogsértő, a tulajdonos köteles önként lemondani annak használatáról. Vagyis a regisztrátorok és a nyilvántartó elutasítják annak felelőségét, hogy jogsértő domain név került delegálásra, viszont amennyiben egyértelmű, hogy a potenciális névtulajdonos törvénysértő domain kíván bejegyeztetni, a delegálási folyamatot megszüntethetik, illetve felfüggeszthetik.

Persze az, aki már túl van az internetes azonosító kiválasztásán, átesett a domain név ellenőrzés feladatán, annak delegálásán, regisztrációján, valamint felépítette a megfelelő honlapot, még nem ülhet hátraőlve, karbatett kézzel, hiszen amellett, hogy a naprakész megjelenéshez folyamatosan fejlesztenie kell weboldalát, nem szabad elfeledkeznie a domain megújításáról sem. Természetesen manapság nem kell ezt naptárba jegyezni, hiszen a szolgáltatók időben felhívják a domaintulajdonosok figyelmét hamarosan lejáró domainjeikre, melyeket annak érdekében, hogy zavartalanul tudjanak működni, időnként (a szerződésben foglaltak szerint) meg kell újítani.

Domain név ellenőrzőnket ide kattintva találja

klassztarhely1